Warsztaty z działania 1.1 POPC - UKE, CPPC, Instytut Łączności

Urząd Komunikacji Elektronicznej przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Instytutem Łączności zaprasza na bezpłatne warsztaty z działania 1.1 POPC.

Na warsztatach zostaną omówione następujące tematy:

- Optymalizacja projektów – wymiana punktów adresowych, rozbudowa sieci i nowe możliwości wyszukiwarki infrastruktury i usług
- Najistotniejsze zapisy umowy z Beneficjentem
- Wymagania techniczne dla sieci POPC w III naborze I osi POPC
- Praktyczne aspekty dostępu hurtowego do sieci POPC - UKE.

Termin 20 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji na stronie UKE.