Stanowisko KIKE - Propozycji zmian do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w trybie obiegowym, przedstawionych 11 sierpnia 2017

W odpowiedzi na przesłane dnia 11.08.2017 przez Ministerstwo Rozwoju, propozycje zmian do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała swoje uwagi w postaci Stanowiska KIKE.

Uwagi przesłane przez KIKE dotyczyły poniższych punktów:

1. wprowadzenie w osi I POPC możliwości realizacji projektu pozakonkursowego dotyczącego wdrożenia projektu polegającego na utworzeniu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz 
2. możliwości objęcia dodatkowym wsparciem beneficjentów projektów pozakonkursowych w ramach osi II POPC w zakresie przygotowania tych projektów do realizacji. 


Stanowisko KIKE: Stanowisko KIKE - Propozycja zmian do POPC