Wzorce i opracowania

Wzorce dokumentów i opracowania dla członków KIKE
KIKE udostępnia swoim członkom wzorce dokumentów oraz opracowania.

Dokumenty opracowane zostały przez Kancelarię itB Legal Łukasza Bazańskiego. Ze strony KIKE prace koordynowane były w GRAP przez Piotra Marciniaka. Dokumenty opracowano z myślą o pomocy prawnej członkom Izby oraz popularyzacji dobrych praktyk w świadczeniu usług telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rejestru klauzul niedozwolonych.

Dokładne instrukcje otrzymania i wykorzystywania dokumentów KIKE znajdują się tutaj:

  1. Wzorce modelowej Umowy oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z załącznikami oświadczeń abonentów.
  2. Wzorzec umowy o dostęp do nieruchomości gruntowej w celu zapewnienia telekomunikacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
  3. Wybrane obowiązki przedsiebiorców telekomunikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych.
  4. Poradnik dot. ulg w umowach o świadczenia telekomunikacyjne (poradnik dostępny tylko dla członków KIKE - prosimy o kontakt z biurem).
  5. Poradnik na temat zasad wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego (poradnik dostępny tylko dla członków KIKE - prosimy o kontakt z biurem).
  6. Wymagania formalno - prawne w zakresie obowiązków wynikających z wprowadzenia Decyzji Nr 98 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych.