Walne Zgromadzenie Członków KIKE

Informujemy, że dnia 10 maja 2017 r. o godz. 16:30 w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej, odbędzie się XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.

Porządek obrad, sprawozdania za 2016 r. oraz preliminarz budżetowy na 2017 r. znajdują się zwyczajowo w materiałach przesyłanych do członków Izby wraz z zaproszeniem na Walne.

W przypadku gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa (kliknij link) – dla wybranej osoby

Na adres biura KIKE należy przesyłać tylko pełnomocnictwa dla kancelarii.
Pozostałe pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów.

Data Walnego: 10 maja 2017 r.
Godzina: 16:30
Miejsce: Hotel Ossa k/Rawy Mazowieckiej