Walne Zgromadzenie Członków KIKE

Informujemy, że dnia 13 czerwca 2017 r. o godz. 12:30 w w Warszawskim Domu Technika NOT Spółka z o.o., ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, odbędzie się XIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.

Porządek obrad obejmujący wybór nowych władz KIKE znajduje się zwyczajowo w materiałach przesyłanych do członków Izby wraz z zaproszeniem na Walne.

W przypadku gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa (kliknij link) – dla wybranej osoby

Na adres biura KIKE należy przesyłać tylko pełnomocnictwa dla kancelarii.
Pozostałe pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów.

Data Walnego: 13 czerwca 2017 r.
Godzina: 12:30
Miejsce: Warszawski Dom Technika NOT Spółka z o.o., ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa