Statuetki Connectora

Statuetki CONNECTOR to wyróżnienie dla osób bądź instytucji, które w szczególny i znaczący sposób wpłynęły pozytywnie na kształtowanie rynku lokalnych operatorów. Przedsiębiorców, którzy od lat sukcesywnie powiększają swój zasięg, świadcząc usługi na nawyższym poziomie, często w najnowocześniejszej technologii światłowodowej. Wręczając CONNECTOR’y chcemy uhonorować tych, którzy wiedzą, doświadczeniem i działaniami, wyjątkowo zaznaczyli swój udział w budowaniu rynku, stwarzając przedsiębiorcom otwartą drogę do wielu sukcesów, a odbiorcom ich oferty do radości korzystania z usług w europejskim standardzie.

conn1

Statuetki wręczane są raz w roku, w trakcie jesiennej konferencji KIKE.

W edycji 2017 uhonorowani zostali:

Ewelina Grabiec i Łukasz Bazański z itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych
za wieloletnie wsparcie i działalność na rzecz środowiska lokalnych ISP.

 

W 2016 roku po raz pierwszy Zarząd Izby podjął decyzję o nieprzyznawaniu statuetki KIKE Connector. W ocenie KIKE bieżące wydarzenia rynkowe mają negatywny wydźwięk dla całej branży.

W edycji 2015 uhonorowani zostali:
Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Sławomir Sosnowski za dialog z ISP w zakresie obniżenia stawek za pas drogowy w województwie lubelskim. W imieniu Pana Marszałka nagrodę odebrała Pani Dyrektor Anna Pawlak.

DSC_6102

Pan Łukasz Dec (TELCO.in) za całokształt pracy dziennikarskiej w branży telekomunikacyjnej m.in zainteresowanie rynkiem małych operatorów telekomunikacyjnych.

DSC_6128


W pierwszej edycji w 2014 r. uhonorowani zostali:
Anna Streżyńska za całokształt wieloletniej pracy na polskim rynku telekomunikacyjnym, w której na każdym stanowisku oraz opracowaniach eksperckich uwzględniała potencjał i charakter działalności lokalnych ISP. W szczególności za wszechstronny i merytoryczny dialog z KIKE od pierwszych dni działalności Izby.
Eugeniusz Gaca za odpowiedzialną i niezwykle merytoryczną reprezentację branży telekomunikacyjnej w konsultacjach i resortowych grupach roboczych. W szczególności za konsekwentną budowę współpracy i pozytywnych relacji między izbami branżowymi, w tym za wzajemne wsparcie KIGEiT i KIKE w codziennej działalności naszych organizacji.
Eliza Pogorzelska za merytoryczne i niezwykle potrzebne usprawnienie komunikacji pomiędzy WWPE, a beneficjentami POIG 8.4. Jak również za konsekwentny i otwarty dialog z KIKE oraz organizacjami zrzeszającymi MŚP – beneficjentów POIG 8.4.
connector

Wręczenie Connector’ów 2014 – od prawej: Eugeniusz Gaca, Piotr Marciniak (KIKE), Eliza Pogorzelska, Kamil Kurek (KIKE).