Statut

Statut Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej
Na tej stronie możesz pobrać statut KIKE, aby zapoznać się z nim przed przystąpieniem do Izby. Dokument jest wynikiem wielu godzin dyskusji i konsultacji pomiędzy członkami Izby i kancelarią prawniczą. Grupa założycielska, reprezentowana przez podmioty z branży ISP, starała się tak go przygotować, aby spełniał podstawowe warunki konieczne do założenia Izby, a jednocześnie dawał szerokie pole do zmian w przyszłości, na Walnych Zgromadzeniach Członków KIKE.

Pliki do pobrania

Nazwa Dodany
STATUT KIKE z dnia 18 05 2012 2016-12-08 11:55:57 pobierz