Porady prawne

Porady prawne dla członków KIKE
W celu wspierania rodzimego rynku telekomunikacyjnego w sektorze MŚP, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej we współpracy z Kancelarią itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, oferuje zniżki dla firm członkowskich.

Dzięki wieloletniej dobrej współpracy firmy członkowskie mogą skorzystać z 8-10% zniżki przy rozliczeniu godzinowym, w przypadku stałych miesięcznych rozliczeń zniżka może osiągnąć 15-20%.

Wysokość zniżki uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na dane zlecenie.

Kontakt:
itB Legal Bazański, Grabiec
Kancelaria Radców Prawnych
ul. Graniczna 29/215, 40-017 Katowice
tel. 32 774 58 88, www.itblegal.pl

O Kancelarii

Kancelaria itB Legal świadczy usługi głównie dla podmiotów z branży telekomunikacyjnej, specjalizując się w zagadnieniach związanych z prawem telekomunikacyjnym i mechanizmami wprowadzonymi ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a także prawem budowlanym i procesami inwestycyjnymi, w tym zwłaszcza w telekomunikacji, tworzeniem oraz negocjacjami kontraktów i umów, doradztwem podatkowym i korporacyjnym (obsługą organów spółek handlowych, procesy tworzenia, łączenia, podziału spółek), a także prawem pracy.

Doradztwo dla przedsiębiorców z regulowanego sektora telekomunikacyjnego nierozerwalnie związane jest z ich reprezentacją nie tylko przed sądami powszechnymi, ale przede wszystkim przed Prezesem UKE oraz Prezesem UOKiK, WSA, NSA, a także – w sprawach związanych z dofinansowaniem i korektami finansowymi - wobec PARP czy CPPC (poprzednio WWPE).