Opracowanie ws. obronności

Opracowanie w sprawie wybranych obowiązków przedsiebiorców telekomunikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych
Zarząd KIKE zatwierdził i tym samym udostępnił członkom KIKE opracowanie w sprawie wybranych obowiązków przedsiebiorców telekomunikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych.

Dokument został przygotowany przez itB Legal – Kancelarie Radcy Prawnego Łukasza Bazańskiego na zlecenie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie (KIKE) wedle stanu prawnego na dzień 31 października 2013 roku i jest udostępniany przez KIKE jej członkom. Ze strony KIKE prace koordynowane były w GRAP przez Piotra Marciniaka.

Aby otrzymać opracowanie należy:

1. BYĆ CZŁONKIEM KIKE.
2. Pobrać, wypełnić, podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, a następnie przesłać na adres Biura KIKE podpisany w oryginale dokument: Oświadczenie Członka KIKE dot. warunków korzystania z opracowania ws. Obronności
3. Informacyjnie przesłać skan w/w dokumentu na adres biuro@kike.pl – pozwoli to reagować, gdyby dłużej nie wpływał oryginał pocztą.

Biuro prześle dokument w PDF w ciągu 2 tygodni od otrzymania korespondencji papierowej.

Członkowie KIKE mogą korzystać z opracowania bezpłatnie!

Opracowania nie wolno wykorzystywać podmiotom trzecim, które nie przesłały do KIKE w/w oświadczenia. Jeśli chcesz skorzystać ze opracowania i jesteś członkiem KIKE – wykonaj w/w proste 3 kroki. Jeśli chcesz skorzystać legalnie z opracowania lub po prostu doceniasz naszą pracę, a nie jesteś członkiem KIKE – przystąp do Izby – serdecznie zapraszamy!

Prośba o przesłanie oświadczeń wynika przede wszystkim z potrzeby opracowania zestawienia statystycznego dot. wykorzystania dokumentów.

W przypadku nie otrzymania opracowania w terminie 2 tygodni od daty nadania korespondencji prosimy o wysłanie skanu nadania oświadczenia na poczcie polskiej/kurierem na adres biuro@kike.pl.