Obowiązki wynikające z wprowadzenia Decyzji Nr 98 KGP

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie Państwu wymagań formalno-prawnych w zakresie obowiązków wynikających z wprowadzenia Decyzji Nr 98 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych oraz zmian wprowadzonych Decyzją Nr 208 KGP z dn. 11 lipca 2016 r.

Opracowanie przygotowane zostało przez członków GRAP.

Aby otrzymać opracowanie należy:

1. BYĆ CZŁONKIEM KIKE.
2. Pobrać, wypełnić, podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, a następnie przesłać na adres Biura KIKE podpisany w oryginale dokument: Oświadczenie Członka KIKE dot. warunków korzystania z opracowania ws. Obronności
3. Informacyjnie przesłać skan w/w dokumentu na adres biuro@kike.pl – pozwoli to reagować, gdyby dłużej nie wpływał oryginał pocztą.

Biuro prześle dokument w PDF w ciągu 2 tygodni od otrzymania korespondencji papierowej.

Członkowie KIKE mogą korzystać z opracowania bezpłatnie!

Opracowania nie wolno wykorzystywać podmiotom trzecim, które nie przesłały do KIKE w/w oświadczenia. Jeśli chcesz skorzystać ze opracowania i jesteś członkiem KIKE – wykonaj w/w proste 3 kroki. Jeśli chcesz skorzystać legalnie z opracowania lub po prostu doceniasz naszą pracę, a nie jesteś członkiem KIKE – przystąp do Izby – serdecznie zapraszamy!