Marketing bezpośredni

Poradnik na temat zasad wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego
Zarząd KIKE zatwierdził i tym samym udostępnił członkom KIKE Poradnik na temat zasad wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego.

Poradnik opracowany został przez Kancelarię itB Legal Łukasza Bazańskiego.

Aby otrzymać poradnik należy:

1. BYĆ CZŁONKIEM KIKE.
2. Zgłosić prośbę o przesłanie poradnika do biura KIKE na adres biuro@kike.pl

Biuro prześle poradnik w formie PDF w okresie do dwóch tygodni.

Poradnik przeznaczony jest i przygotowany był specjalnie dla Członków KIKE, uprasza się uprzejmie o nie udzielanie poradnika podmiotom/osobom  niezrzeszonym w Izbie.