Kike w mediach

Informacje o KIKE w mediach

 

Telko.in o nowym projekcie KIKE Safe

Na portalu Telko.in ukazał się artykuł w którym czytamy: 40 podmiotów zgłosiło akces do projektu KIKE Safe, którego celem jest organizacja outsourcowanej usługi utrzymania kancelarii tajnej i dostępu do informacji niejawnej. Przedsięwzięcie realizuje dla swoich członków Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. Projektodawcy zakładali, że niezbędne do uruchomienia kancelarii minimum, to 30 zainteresowanych jej usługami firm.


 

XIX Konferencja KIKE w mediach

Dziewiętnasta edycja nie tylko zgromadziła rekordową liczbę uczestników zimowych edycji, ale również dwunastu patronów medialnych. O konferencji na bieżąco pisał Marek Jaślan z Telko.in (artykuł 1, artykuł 2, artykuł 3, artykuł 4, artykuł 5) oraz Urszula Zielińska z RPkom.pl (artykuł 1). 

Podsumowania konferencji ukazały się w:
Dziennik Internautów (relacja prasowa)
Polska Szerokopasmowa (relacja prasowa)
ICT Professional (relacja prasowa)
Sat Kurier (relacja prasowa
Telekabel (relacja prasowa)


 

Telko.in o interwencji KIKE w sprawie pism UKE do ISP

Na portalu Telko.in ukazał się artykuł w którym czytamy: Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wystąpiła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z akcją egzekwowania obowiązków informacyjnych o infrastrukturze telekomunikacyjnej. To pokłosie problemów z wyznaczaniem obszarów wsparcia dla ostatniego konkursu na dofinansowanie budowy sieci telekomunikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


 

Telko.in o analizie na temat ISP przygotowanej przez KIKE

Na portalu Telko.in ukazał się artykuł przedstawiający analize przygotowaną przez KIKE. Analiza została przedstawiona sektorowi bankowemu podczas warsztatów i miała na celu pokazanie sektora MŚP branży telekomunikacyjnej.


 

 KIKE wzywa do kontaktu banki

Na naszej stronie internetowej ukazał się apel do sektora bankowego, w którym zachęcamy do współpracy z MŚP. Sytuacja jest krytyczna, ponieważ operatorzy mają tylko 30 dni na podpisanie umów, a brak wsparcia w postaci kredytu czy innej formy finansowania może spowodować, że stracą dofinansowania.

Nasz apel spotkał się ze sporym zainteresowaniem mediów, dlatego zachęcamy również do lektury artykułów na Telko.in, czy RPkom.pl.

 


 

 Piotr Marciniak dla Telko.in o tym dlaczego trzy konkursy są lepszym rozwiązaniem niż jeden

Jak przeczytamy w artykule napisanym przez Piotra Marciniaka: Idealny model naborów POPC powinien zakładać organizowanie średnio co roku naboru o wartości ok. 1 mld złotych na 250-300 dofinansowanych obszarów rozrzuconych w miarę równo po całym kraju.
 

Telko.in o stanowisku KIKE dotyczącym 2. konkursu Działania 1.1 POPC

Na Telko.in ukazał się artykuł o kosztach podłączenia szkół do Internetu w oparciu o stanowisko KIKE do zasad 2. konkursu Działania 1.1 POPC.


 

RPkom.pl pisze o wnioskach KIKE dotyczących projektu pilotażowego NASK

Jak przeczytamy w artykule: "Zrzeszająca małych i średnich operatorów Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej apeluje do resortu cyfryzacji o dyskusję i zmianę kryteriów drugiego konkursu POPC na budowę sieci szerokopasmowych w Polsce. Podważa reprezentatywność pilotażu przeprowadzonego przez NASK i wylicza, że stawiany przez rząd warunek podłączenia wszystkich szkół siecią gigabitową, oznaczałoby wydatkowanie ponad 4,2 mld zł - czyli zdaniem Izby znakomitej większości budżetu beneficjentów. A to przecież nie jest główny cel POPC".
Piotr Marciniak dla Telko.in o II naborze POPC

Jak przeczytamy w artykule: 2 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji (MC) ogłosiło, że II nabór POPC oparty zostanie o obszary NUTS3. Tydzień później Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) uzupełniło, że koncepcja obszarów nie powstała wczoraj, tylko już jakiś czas temu, więc jest przemyślana. Czy aby na pewno? Zerknijmy na kilka niepokojących faktów.


 

XVIII Konferencja KIKE w mediach

Osiemnasta edycja nie tylko zgromadziła rekordową liczbę uczestników, ale również piętnastu patronów medialnych. O konferencji na biężąco pisał Marek Jaślan oraz Łukasz Dec z Telko.in (artykuł 1, artykuł 2, artykuł 3, artykuł 4) oraz Marta Rzeźnicka i Urszula Zielińska z RPkom.pl (artykuł 1, artykuł 2). 

Podsumowania konferencji ukazały się w:
Polska Szerokopasmowa (relacja prasowa)
TV Lider (relacja prasowa)
Dziennik Internautów (relacja prasowa)
Sat Kurier (relacja prasowa
Okablowani.pl (relacja prasowa)
Interia (relacja prasowa)

 
Telko.in o rekordowym wyniku konferencji KIKE

Jak przeczytamy w artykule: Ponad 700 osób będzie uczestniczyć w 18. edycji konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej dla operatorów ISP. To rekord w historii imprezy. 

Zapowiedzi XVIII Konferencji KIKE w mediach

TV Lider (zapowiedź)
TV Sat Magazyn (zapowiedź)
Polska Szerokopasmowa (zapowiedź)
Dziennik Internautów (zapowiedź)
Sat Kurier (zapowiedź)
Webroad (zapowiedź)
EPIX (zapowiedź)
Okablowani.pl (zaproszenie na panel)


 

RPkom.pl: KIKE apeluje do rozmów przed drugim konkursem

W RPkom.pl możemy przeczytać: Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej opublikowała swoją ocenę zakończonego 29 lutego pierwszego naboru wniosków dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W piśmie tym, skierowanym do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, przedstawiciele KIKE usystematyzowali uwagi, jakie izba miała (i ma) do organizatorów konkursu, zaapelowali o przedstawienie planu naprawczego oraz o otwarcie konsultacji i prac w grupach roboczych przed zaplanowanym na trzeci kwartał tego roku drugim - tzw. "dużym" konkursem. Cały artykuł dostępny na RPkom.pl.


Telko.in pisze o powołaniu GRTV przez KIKE

Celem GRTV jest reprezentowanie interesów członków Izby i branży ISP w określaniu zasad dostępu docontentu TV, wdrażania nowych usług multimedialnych oraz monitorowania i stymulowania pozytywnych ram prawnych rynku TV i multimediów. Zarząd stawia przed GRTV cele lobbingowe, uwzględniające interesy całego środowiska, nie zaś poszczególnych platform. Na stanowisko kierownika GRTV zarząd KIKE powołał Andrzeja Owczarka z grupy Multiplay. Przeczytaj całość w Telko.in.


Telko.in: KIKE nie zgadza się z interpretacją UKE

W artykule na portalu czytamy: Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej nie zgadza się z interpretacją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, że działania podejmowane przez pracowników regulatora w zakresie weryfikacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, to „czynności techniczne”, a nie „kontrole”.
W Telko.in o zastrzeżeniach KIKE do nowelizowanej megaustawy

Z artykułu w Telko.in dowiadujemy się, że Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej opublikowała swoje stanowisko w sprawie zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawy) oraz do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków niezbędnych do wydania decyzji o udostępnieniu kanału technologicznego przez zarządów dróg publicznych oraz opłat za udostępnianie kanałów technologicznych. Więcej na Telko.in.


RPkom.pl: KIKE wspiera UKE w działaniach mających poprawić sytuację abonentów

Jak czytamy w artykule: Na razie tylko Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) zrzeszająca małych operatorów telekomunikacyjnych oficjalnie ustosunkowała się do propozycji Urzędu Komunikacji Elektronicznej(UKE), który chciałby, aby telekomy nie pobierały opłat za połączenie z telefonicznym biurem obsługi przynajmniej wtedy, gdy abonent zgłasza awarię. KIKE zadeklarowała, że chętnie wesprze UKE w działaniach mających na celu poprawę sytuacji abonentów, ale zwraca uwagę, że to nie mali operatorzy naliczają abonentom opłaty za połączenie z infolinią, ale przede wszystkim korporacje (w tym także banki).


W Telko.in opinia KIKE o wysokości dofinansowania w POPC

W artykule czytamy: Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej opublikował swoje stanowisko do przedstawionej w zeszłym tygodniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej metodologii kosztowo - przychodowej, która jest podstawą określenia dofinansowania budowy sieci zaproponowanego w pierwszym konkursie POPC 1.1. Według Izby przyjęta przez regulatora metodologia zaniża koszty budowy sieci, a przeszacowuje możliwe do uzyskania przychody z usług dla klienta końcowego. Przede wszystkim izba kwestionuje zaprezentowaną przez UKE możliwość pozyskiwania klientów na poziomie od 10 proc. do 80 proc. wysycenia sieci w ciągu czterech lat.


Gazeta Prawna o łataniu dziurawej cyfrowo Polski

W artykule poznajemy opinię Izby na temat lokalizacji, które zostały podane w pierwszym konkursie POPC: –  Obecnie przygotowana mapa jest pełna błędów, nie do końca jest sprawdzona i wiele firm nie zdecyduje się na budowanie sieci na terenach, które w rzeczywistości wyglądają zupełnie inaczej niż na teoretycznych rozpiskach – powiedział Gazecie Prawnej Piotr Marciniak.
Telko.in o opinii KIKE na temat PLI CBD

– Mali operatory nie dostali w ty zakresie żadnego wsparcia od regulatora. Nie było rozporządzenia i narzędzia. To tak jakby ZUS kazał przesyłać firmom dokumenty ubezpieczeniowe drogą elektroniczną bez programu Płatnik – mówił Piotr Marciniak w artykule dla Telko.in.


RPkom.pl o stanowisku KIKE w sprawie konkursu POPC

Portal RPkom.pl w artykule przytacza postulaty KIKE, które mogą zostać uwzględnione przez MAC i MIR podczas kolejnego konkursu: – Widzimy szansę na uwzględnienie naszych postulatów przez MAC i MIR. Obszary inwestycji ze wsparciem w pierwszym konkursie zostały wyznaczone przez MAC, bez formalnego trybu zatwierdzania. Z kolei termin na składanie wniosków w konkursie może zostać przedłużony z uzasadnionych przyczyn, a wydaje się, że takie są. Trzeba zwrócić uwagę, że szkolenia dla potencjalnych beneficjentów konkursu zaczną się dopiero w drugiej połowie listopada. Widać również, że popełniono błąd określając wzory, na podstawie których wyłaniane będą zwycięskie oferty – mówi RPkom.pl Piotr Marciniak, wiceprezes KIKE.


RPkom.pl o Suplemencie KIKE

Czytamy w artykule: KIKE zamierza bronić tezy, że małe firmy wywiązały się z postawionego im zadania i są najlepiej z całej branży predysponowane do zapewnienia szerokopasmowego Internetu na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, także w perspektywie konkursów PO PC". Izba szacuje, że w zasięgu budowanych sieci w skali całej Polski znajdzie się 4,3 mln osób. Z tej liczby: 2,85 mln osób – zamieszkuje regiony o niskim wskaźniku urbanizacji (53 proc.); 1,43 mln osób– zamieszkuje regiony o wysokim wskaźniku urbanizacji (63 proc.).
„Małe i średnie przedsiębiorstwa były w stanie zapewnić wskazany rozmach inwestycyjny przy nakładach publicznych szacowanych łącznie na 1,3 mld zł” – wskazuje KIKE.


Dziennik Gazeta Prawna przytacza wyliczenia KIKE dotyczące wysokich opłat za zajęcie pasa drogowego

Według wyliczeń Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE) dla typowej, średnio zagęszczonej wsi (zakładając, że 100 proc. jej mieszkańców podłączy się do sieci) stawka 200 zł za metr opłaty za utrzymanie sieci oznacza o 80 zł większy rachunek. A to może przekładać się na fakt, że wielu mieszkańców wsi zwyczajnie nie będzie stać na podłączenie do Internetu.
Więcej w Dziennik Gazeta Prawna.


„Hotspoty i opłaty drogowe w pakiecie dla operatorów” – Piotr Marciniak dla Telko.in

PMTelkoin„Z pewnym zdumieniem czytam w ostatnich dniach komentarze dot. negatywnych stanowisk izb telekomunikacyjnych nt. zmian polityki UKE wobec uruchamianych przez samorządy darmowych hotspotów i przy okazji sugestię „pazerności” sceptycznych co do tego operatorów, których usługi są drogie, a obniżenie opłat za pas drogowy rzekomo narazi na straty budżety samorządowe. Warto przyjrzeć się tym kwestiom bliżej z uwzględnieniem twardych danych, których brakuje w czysto publicystycznym podejściu. Chociaż rzeczywiście dyskusja między samorządami (JST) i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (PT) dotyczy równolegle i zarówno usług darmowych, jak i opłat za pas drogowy.” – Piotr Marciniak (Wiceprezes KIKE) dla Telko.in. Więcej -> zapraszamy na łamy Telko.in.


Darmowe hotspoty? – Interia pisze o stanowisku Izb, w tym o KIKE.

InteriaKilka dni temu opublikowaliśmy stanowisko dotyczące świadczenia darmowych usług hotspot przez jednostki samorządu terytorialnego. Dzisiaj temat porusza również Interia, wspominając równocześnie o KIKE. Przypominamy, że Izba opowiedziała się za ograniczeniami w dostępie do darmowych usług sugerując: maksymalną przepustowość wysyłania i odbierania danych na poziomie do 512kbit/s, miesięczny limit transferu dla danego użytkownika na poziomie 750MB, czas jednorazowej nieodpłatnej sesji do 30 minut, oraz umożliwienie użytkownikowi końcowemu rozliczeń przez indywidualne konto dostępowe do sieci. Więcej w Interii.


Rpkom.pl o POPC – KIKE proponuje model rozliczeń

rssW rpkom.pl możemy przeczytać: Trwają dyskusje branżowe poprzedzające ogłoszenie warunków pierwszego konkursu na budowę sieci szerokopasmowych ostatniej mili dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. UKE jest w centrum rozmów, w których mali operatorzy ścierają się z dużymi m.in. na tle modelu regulacji nowych sieci (…). W dyskusji bierze udział Andrzej Owczarek – (Czonek Komisji Rewizyjnej KIKE).


Prolongata pasma 17GHz

Telko.in, rpkom.pl, Dziennik Rzeczpospolita pisały o akcji zbierania danych mających na celu przedłużenie okresu nielicencjonowanego użytkowania pasma 17GHz. Akcję zainicjowała KIKE. rpkom17Ghz 17GTelkoin


XV Konferencja KIKE w mediach

TVPZapraszamy do krótkiego podsumowania naszej ostatniej XV Konferencji KIKE w TVP. Obok relacji ogólnej mamy również dwa filmy ze stoisk sponsorskich, w tym specjalną relację o złotym sponsorze firmie X-Best.pl oraz rozmowy ze sponsorami srebrnymi. Telewizja Polska była partnerem konferencji, wspierała nas medialnie.

TelkoO konferencji na bieżąco pisał Łukasz Dec (Telko.in):

artykuł: Programy w POPC od 5-10 mln zł?
artykuł: ISP szykują ramową ofertę na linie FTTH
artykuł: ORSS bada popyt na sieci regionalne

Temat POPC – przy okazji naszej konferencji – porusza również polskaszerokopasmowa.pl – artykuł: Jaka będzie mininalna wartość projektu budowy sieci w POPC?
W serwisie rpkom.pl: podsumowanie XV KK


UKE podsumowuje – MŚP solidny i zdeterminowany inwestor na polu NGA

Jak wynika z zebranych w inwentaryzacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej danych mali i średni operatorzy nastawieni są w najbliższych latach na realizację sieci w standardzie NGA. Z raportu wynika również, że potwierdziły się nakłady na sieci FTTx, głównie dzięki inwestycjom MŚP, co umacnia przekonanie, że mali i średni operatorzy są solidnym i obiecującym sektorem inwestycyjnym na tym polu, gdzie technologia FTTx przeważa miażdżąco w planowanych projektach na lata 2015 i 2016. (wykresy źr. UKE).

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację (link).

MSP PROJEKTY


Telko.in 0 wywiad z Andrzejem Owczarkiem o Po IG 8.4

MultiplayPress


Telko.in o budowanych z sukcesami sieciach NGA przez lokalnych operatorów

 


 

polskaszerokopasmowa.pl o budowanych z sukcesami sieciach NGA przez lokalnych operatorów


Telko.in pisze o ” Modernizacja łącza radiowego liczy się do wskaźników POIG 8.4″

Ze strony partnera:”Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej opublikowała pismo Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej z interpretacją zasad rozliczania wskaźników projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach POIG 8.4. Jak stwierdziła w swoim piśmie WWPE za „beneficjenta ostatecznego” (czyli abonenta) można uznać klienta sieci, któremu dotychczas świadczono (…) usługę o przepustowości niższej niż 2 Mb/s, z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej świadczenie takich usług w danej lokalizacji.” – więcej na:  źródło (Telko.in).


XIV Konferencja KIKE w mediach – przed, w trakcie, i po wszystkim…

Zapowiedzi konferencji pojawiły się online u wszystkich naszych naszych partnerów medialnych w postaci tekstów lub banerów na ich stronach:

 

Telko.in (zapowiedź o dofinansowanach na konfernecji)
rpkom.pl (zapowiedź o dofinansowaniach UE na konferencji KIKE)
Twój Internet (zapowiedź), (kalendarium wydarzeń), (Współpraca EVIO/KIKE)
polskaszerokopasmowa.pl (zapowiedź o PO IG 8.4)
TVP.pl (zapowiedź)
CRN (zapowiedź)

Screnshoty ze stron partnerów (Telko.in) (rpkom.pl) (Telekabel & digital tv) (Twój Internet) (Tv-Lider) (CRN)

Publikacje z/w trakcie konferencji:

Serwis Telko.in na bieżąco publikował artykuły: (GIGAPOWER), (POPC), (Izba i Walne)

Podsumowania po konferencji:

TVP.pl (materiały wideo)
Telko.in
(Walne)
CRN
(podsumowanie) oraz tekst w wydaniu papierowym nr. 7/2014
Telekabel & digital tv
(podsumowanie), (KIKE/EVIO), (kalendarium) oraz wydanie papierowe 06/2014.
Magnes.tv
(wideo)


Rzeczpospolita o inwestycjach lokalnych ISP i raporcie KIKE dot. projektów dotowanych ze środków UE w latach 2007-2013 oraz o nowej perspektywie 2014-2020

Do artykułu odwołał się również nasz patron medialny Telko.in (tutaj treść)


Prasa  o raporcie KIKE podsumowującym projekty
realizowane ze wsparciem środków unijnych w latach 2007-2013.

„Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC” odbił się szerokim echem w mediach. To pierwsze tak duże opracowanie KIKE, które zawiera szereg analiz przeprowadzonych na bazie doświadczeń operatorów sektora MŚP.

Artykuł w Telko.in (link)
Artykuł w rpkom.pl (link)
News w CRN (link)
Artykuł w PolskaSzerokopasmowa.pl (link)
Artykuł w Twój Internet: (link)

 


rpkom.pl o klastrach, KIKE i współpracy ISP

Lokalni operatorzy coraz częściej sięgają do współpracy na lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych frontach. Po klastrach Myślenickim i e-Południe pojawił się klaster e-Północ, w którym siły łączą operatorzy z okolic Trójmiasta. Więcej w serwisie rpkom.pl (tutaj).

rpkom.pl o przyszłości Izb i lokalnych operatorów

Na łamach rpkom.pl pojawił się artykuł, w którym padają rozważania na temat przyszłości lokalnych operatorów i Izb, w tym KIKE. Zapraszamy (tutaj).

 


KIGEiT o poradniku przygotowanym przez KIKE

KIGEiT pisze o poradniku „Postępowanie po kradzieży kabli” przygotowanym przez KIKE: (kilknij tutaj, aby przeczytać)


Bariery na drodze do rozwoju FTTH – rpkom.pl o stanowisku KIKE

Bariery inwestycyjne w FTTH, co warto zmienić – o stanowisku KIKE w tej kwestii możemy przeczytać w serwisie Dziennika Rzeczpospolita  rpkom.pl: (kilknij tutaj, aby przejść do artykułu).

 


Czy zapłacą za złom wyłącznie przelewem?  – Fundacja Niezłomni walczy z procederem dewastacji infreastruktury

Fundacja Niezłomni, która powstała z inicjatywy trzech regulatorów – UKE, URE i UTK – proponuje, aby wszelkie rozliczenia w handlu złomem były dokonywane tylko przelewem. W ten sposób strony transakcji da się zidentyfikować na podstawie numeru konta bankowego. Zapraszamy do artykułu opublikowanego w dzienniku Gazeta Prawna, serwisie rpkom.pl, portalu forsal.pl. KIKE jest sygnatariuszem Memorandum ds. przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury. Przedstawicielami z ramienia KIKE w fundacji są: Piotr Marciniak (członek Zarządu), Józef Chwast i Michał Matuszewski (Rada Programowa).

 


 

W mediach pojawiają się pierwsze informacje i podsumowania XIII Konferencji KIKE. Mamy news w TVP, pojawiły się wiadomości w Serwisie rpkom.pl

Informacje w TVP:

„XIII Konferencja KIKE, lokalnie, ale na najwyższym poziomie”

Linki rpkom.pl:

„Tanie Łącze dla operatorów spoza Izby?”

„Izba chce wesprzeć operatorów przy wypełnianiu obowiązków”

 


Zapraszamy do artykułu Piotra Marciniaka – „Dlaczego IPv6 / 48 = 256?”. Tekst ukazał się w serwisie rpkom.pl:

„Myśląc o przestrzeni adresowej dostępnej dla urządzeń lub odbiorców usług IPv6 w pierwszym odruchu przyjmujemy wartość 2^128 potencjalnie dostępnych adresów. Czyli ok. 340 sekstylionów adresów, co wyliczono nie tak dawno w tekście o IPv6 opublikowanym na rpkom.pl. Czy tak jest na prawdę? Matematycznie licząc – tak. W praktyce jednak… Niezupełnie…” (czytaj dalej)
Polecamy materiał z XII Konferencji KIKE, który zrealizowała Telewizja Polska. Materiał udostępniony przez Telewizję Polską – www.tvp.pl (kliknij aby zobaczyć film)

 


Od 24 do 25 kwietnia trwała XII konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (…) Dużą frekwencją i zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Łukasza Bazańskiego i Eweliny Grabiec z kancelarii prawniczej itBlegal. Prawnicy współpracujący z KIKE omówili obowiązki w stosunku do abonentów, jakie nakłada na ISP  nowelizacja prawa telekomunikacyjnego. Zobacz więcej: (kliknij tutaj)Uzgodniony został wstępny konsensus pomiędzy operatorami, co do możliwości alokacji środków unijnych na inwestycje telekomunikacyjne w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 – powiedział podczas trwającej w Ossie konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Piotr Marciniak, jeden z działaczy tej izby (czytaj dalej).

 


TVP o XII Konferencji KIKE

Serwisy informacyjne TVP zapowiadają XII Konferencję KIKE (kliknij TVP.PL) i (kliknij TVP.INFO)

Zapraszamy również do materiałów wideo TVP:

http://www.tvp.pl/publicystyka/aktualnosci/xii-konferencja-k rajowej-izby-komunikacji-ethernetowej/10892177

http://www.tvp.pl/publicystyka/aktualnosci/xii-konferencja-k rajowej-izby-komunikacji-ethernetowej/10892177/konferencja-k ike/10892299

http://www.tvp.pl/lodz/informacja/lwd/wideo/24042013-2145/10 875930 – od 14 minuty


Piotr Marciniak dla Serwisu rpkom.pl

Piotr Marciniak, w Serwisie rpkom.pl, wyraża opinię dotyczącą szans realizacji w Polsce Agendy Cyfrowej 2020. Opinia trafia na pierwszą stronę serwisu. W tle również baner promujący XII Konferencję KIKE.

 


SEZ – o hurtowych zakupach w serwisie rpkom.pl

.

Serwis Dziennika Rzeczpospolita napisał o hurtowych zakupach prowadzonych w SEZ przez Członków KIKE. Więcej informacji można znaleźć na stronach serwisu. Zapraszamy serdecznie: (link)

 


Tanie Łącze – artykuł w magazynie „telekabel”

W styczniowym numerze magazynu „telekabel” pojawił się artykuł o Tanim Łączu i kilka słów o Stowarzyszeniu e-Południe.  Zapraszamy serdecznie do lektury. Magazyn „telekabel” skierowany jest do operatorów sieci szerokopasmowych. Tekst można zobaczyć klikając tutaj (kliknij).

KIKE w magazynie TV-lider

.
Z końcem grudnia pojawił się nowy numer magazynu TV-lider podsumowujący listopadowe i grudniowe wydarzenia na rynku telewizyjnym. Jedna ze stron poświęcona jest w całości KIKE i przystąpieniu Polcast Television do Kontentu KIKE. Zapraszamy do lektury (kliknij tutaj aby zobaczyć magazyn w formie PDF). Magazyn TV-lider był Patronem Medialnym XI Konferencji KIKE, która odbyła się w Warszawie, w dniach 22/23 listopad 2012.

 


CRN i Miesięcznik „telekabel” o XI Konferencji KIKE

Zapraszamy do przeczytania podsumowania XI Konferencji KIKE (która odbyła się w dniach 22/23 listopada, w Warszawie), widzianej z perspektywy dziennikarzy magazynu CRN i Miesięcznika „telekabel”. Magazyn CRN jest dostępny tutaj (kliknij link). Miesięcznik „telekabel” w wersji papierowej już wkrótce, tymczasem skrót online można zobaczyć tutaj (kliknij link). Magazyn CRN  i Miesięcznik „telekabel” były patronami medialnymi konferencji.


Serwis rpkom.pl zaprasza do współpracy lokalnych ISP

Od blisko trzech lat serwis rpkom.pl kibicuje polskim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym wszelkich typów i rozmiarów. Część z Was należy do grona naszych czytelników, część być może zauważa nas podczas branżowych imprez.

Chcielibyśmy nie pominąć żadnego z ważnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a takim są również mali ISP, skoro obsługują ok. 1 mln abonentów.

Bez Waszej współpracy trudno jednak pisać o Waszych przedsiębiorstwach, problemach i sukcesach. Po prostu, nie mam skąd się o nich dowiedzieć. Bez Waszej współpracy ekspozycja rpkom.pl na małych ISP jest nieznaczna.

Z tego powodu chciałbym zachęcić do podjęcia komunikacji z nami. Do informowania o ważnych wydarzeniach związanych z Waszymi firmami: przedsięwzięciach, projektach, wdrożeniach, sukcesach, zmianach, kamieniach milowych itp.

Nie mogę zagwarantować opublikowania każdej z nadesłanych informacji i nie ma pewności, czy zawsze uda się osiągnąć kompromis między naszymi potrzebami informacyjnymi, a Waszymi celami, ale uważam że rynek lokalnych ISP jest ważny i warto tę współpracę podjąć.

Tych, spośród Was, którzy uważają podobnie zachęcam do kontaktu.

Łukasz Dec
red.prowadzący rpkom.pl
l.dec@rpkom.pl
tel. 22 46 30 480


KIKE – Izba, która daje możliwości – artykuł w magazynie TV lider

W grudniowym magazynie TV lider opublikowano artykuł o KIKE. Redakcja zainteresowała się  Izbą dzięki listopadowej konferencji, która odbyła się w Jachrance.
TV-lider jest magazynem branżowym ukazującym się od 2003 r.  Skierowany jest do osób profesjonalnie związanych z telewizją. Specyfika tematyczna i ściśle określony charakter pisma sprawiają, że trafia ono do: właścicieli stacji telewizyjnych w Polsce i zagranicą; prezesów, członków rad nadzorczych i zarządów; dyrektorów technicznych, finansowych, marketingu, sprzedaży; dystrybutorów, producentów i dostawców nowych technologii. Zapraszamy do lektury. Magazyn w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj: (kliknij)


Tanie Łącze – czy może być jeszcze taniej?

„Jest tak tanio, że taniej już raczej nie będzie. Ceny po prostu nie mogą spaść poniżej zera. Kiedy zrodził się pomysł stworzenia Taniego Łącza (TŁ) w 2008 roku ceny Internetu w zależności od regionu wynosiły 100, 200, nawet 300 złotych za Mbps. Teraz kwota ta (dla uczestników TŁ) oscyluje w granicach kilkunastu złotych„ – mówi Łukasz Biernacki, który od początku współtworzy projekt. Zapraszamy do przeczytania artykułu w całości: (kliknij tutaj)

Klaster myślenicki –  sposób na współpracę

Szybki Internet w małych miejscowościach i na wsi ? Niskie koszty wdrożenia i możliwość konkurencyjności lokalnych ISP z największymi operatorami na rynku telekomunikacji? Jest taka możliwość. Trzy firmy z Małopolski, przy współpracy z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej (KIKE), wprowadzają w życie klaster myślenicki, którego celem będzie realizacja takich zadań. Współpraca zintegruje małych i średnich operatorów, pozwoli im szybciej rozwijać się, zapewni możliwość dostarczania usług telekomunikacyjnych na terenach słabo zurbanizowanych, z jakością często dostępną jedynie w dużych aglomeracjach miejskich.

Zapraszamy do przeczytania artykułu w całości: (kliknij tutaj)


Media o XI Konferencja KIKE w Jachrance

Serwis Dziennika Rzeczpospolita rpkom.pl promował naszą konferencję banerem wyświetlanym na pierwszej stronie portalu. Magazyn Computerworld oraz Networld opublikowały informację o konferencji w newsach oraz przesłały ją swoim czytelnikom w formie newslettera. Magazyn CRN promował konferencję w newsach oraz kalendarium wydarzeń branżowych. Portal szerokopasmowapolska.pl promował konferencję wyświetlając baner na swojej głównej stronie. Cieszymy się, że mieliśmy okazję dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców.

.


VIII Konferencja KIKE w mediach

VIII Konferencja KIKE za nami. Dziękujemy patronom medialnym, którzy pomogli nam nagłośnić to wydarzenie. Poniżej prezentujemy kilka opublikowanych materiałów.


Patron medialny rpkom.pl

- artykuł : „Czy telewizja opłaca się małym operatorom?” (kliknij tutaj);
- artykuł : „D-Link wchodzi na rynek xDSL”(kliknij tutaj);
- artykuł : „320 mln dolarów Huaweia z Polski” – (kliknij tutaj)
- artykuł : „Jak obiecać pieniądze nie mając pieniędzy” (kliknij tutaj)


Patron medialny CRN


Inwentaryzacja z perspektywy lokalnych ISP – artykuł w „rpkom.pl

Zapraszamy do artykułu powstałego w oparciu o niedawną debatę między UKE i ISP. Piotr Marciniak (KIKE/GRAP) porusza sprawę inwentaryzacji, która była tematem głównym spotkania w Warszawie.

„- ISP zarzucają UKE, że inwentaryzacja nakłada na nich koszty, dodatkowe obowiązki, a w zamian przynosi żadnych korzyści. UKE w obronie zasłania się prawem narzuconym przez ustawodawcę, ale i rozwiewa wątpliwości dotyczące wypełniania zgłoszeń – pisze Piotr Marciniak, członek zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Według niego wielu problemów można by uniknąć, gdyby nowe akty prawne były szerzej konsultowane przed ich wprowadzeniem.” (kliknij aby czytać dalej)


Piotr Marciniak w najnowszym CRN – „Problem recesji nie minął.”

Zapraszamy do najnowszego numeru CRN (01/2011). Piotr Marciniak ocenia miniony rok i podkreśla czego możemy się spodziewać w obecnym, oraz na jakie problemy dotyczące ISP warto i należy zwrócić uwagę.Wywiad z prezesem KIKE Arkadiuszem Binderem w Rzeczpospolitej

Ponad 160 firm telekomunikacyjnych zrzesza dzisiaj Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. Nie da się wykluczyć, że za kilka lat utworzą jeden podmiot. Projekt z pewnością nie będzie łatwy, ale został już przez Izbę wyartykułowany. O tym, co daje małym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym współdziałanie rozmawiamy z Arkadiuszem Binderem, prezesem zarządu KIKE. Zapraszamy do lektury ! Wywiad (kliknij tutaj)


CRN o konferencji KIKE w Ożarowie