KIKE Safe

KIKE Safe – Kancelaria Tajna dla członków KIKE

Zarząd Kike Safe Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w październiku 2018 r. spółka otrzymała  Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia do klauzuli ściśle tajne. W ramach prowadzonego postępowania została  również certyfikowana kancelaria tajna. Spółka rozpoczęła podpisywanie docelowych umów, porozumień i instrukcji z podmiotami, które potwierdziły chęć podjęcia współpracy w ramach wypełniania zadań i obowiązków, o których mowa w art. 179 ust. 3 ustawy  Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) w zakresie informacji, o jakich mowa w Ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228).

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy nie są w stanie samodzielnie wypełnić powyższych obowiązków.

Wszelkich informacji o projekcie udzielają: Anna Stec tel. 502222362, Iza Binkowska tel. 502653878.

Spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami KIKE SAFE będzie można również w dniu 28.11.2018 na konferencji KIKE.