KIKE Innowator

Konkurs „KIKE Innowator” to nagroda przyznawana przez członków Izby dla najbardziej innowacyjnej firmy członkowskiej KIKE. Założeniem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu, który może stać się wzorem i inspiracją dla innych przedsiębiorstw, podniesienie poziomu usług wprowadzanych przez firmy zrzeszone w KIKE, a także promocja dobrych praktyk oraz zachęcenie firm członkowskich zrzeszonych w Izbie do poszukiwania nowych innowacyjnych rozwiązań.

Laureatami trzeciej edycji konkursu KIKE#Innowator w 2017 roku w czasie XXI Konferencji KIKE została:

  • Fundacja Nasza Wizja – za wprowadzenie usługi MVNO NW.

  

Laureatami drugiej edycji konkursu KIKE#Innowator w 2016 roku w czasie XIX Konferencji KIKE zostali:

  • LoVo Telecom Sp.z o.o. - za rozwiązanie PLI CBD skutecznie wspierające licznych ISP w realizacji obowiazków związanych z przenoszeniem numerów.

  • KORBANK S.A. - za konsekwentny rozwój zarówno platformy AVIOS, jak i nowych produków adresowanych do odbiorców końcowych usług IPTV, w szczególności produkt KORBOX Smart Screen.

Nagrody KIKE Innowator zostały rozdane po raz pierwszy w 2015 roku podczas XVII edycji Konferencji KIKE. Wyróżnienie otrzymali:

  • SGT S.A. – za wprowadzenie IPTV do sieci ISP

  • Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. – za rozwiązania telefonii VoIP