JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KIKE ?

WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ
Chcesz przystąpić do KIKE? Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz, wydrukujesz go i podpisany odeślesz do nas. Należy również zdobyć rekomendacje od dwóch firm, które są członkami KIKE. W przypadku braku możliwości uzyskania rekomendacji, prosimy o zaznaczenie tego faktu, postaramy się pomóc.

Deklarację, rekomendacje oraz załączniki (KRS/EDG, nr UKE) muszą wpłynąć do KIKE w oryginale na adres:
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16

Rekomendacje (PDF)

Formularz musi zostać podpisany przez osoby umocowane.

Informacje podstawowe

Adres firmy

Adres do korespondencji //nie wypełniaj, jeżeli taki sam, jak adres siedziby

Informacje kontaktowe

Profil firmy

Reprezentanci podmiotu:

Dopisz osoby uprawnione do systemów:Oświadczenia

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Krajowej Izby Komunizacji Ethernetowej
Oświadczam, że spełniam założenia paragrafu 12 Statutu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej
Oświadczam, że opłacę jednorazową opłatę wpisową , w wysokości 1000 zł w przeciągu 14 dni od przyjęcia na poczet członków KIKE
Oświadczam, że będę regularnie opłacać miesięczną składkę członkowską, ( aktualnie wynoszącą 200 pln miesięcznie )