GRTV

Grupa Robocza d/s TV
W marcu 2016 r. Zarząd KIKE powołał Grupę Roboczą ds. TV (GRTV). Decyzja związana jest z rosnącą liczbą platform IPTV oferujących usługi operatorom lokalnym oraz obserwowanym w ostatnich miesiącach wzrostem liczby dyskusji nt. różnych aspektów realizacji oraz dostępu do usług TV i multimedialnych, inicjowanych zarówno przez operatorów sieci kablowych, dostawców treści, jak i administrację publiczną. W ocenie Zarządu KIKE, w rozważaniach tych nie może zabraknąć głosu Izby, tym bardziej iż prócz rosnącej liczby ISP oferujących telewizję swoim abonentom, do Izby przystępują coraz częściej również małe i średnie kablówki.

Celem GRTV jest reprezentowanie interesów członków Izby i branży ISP w określaniu zasad dostępu do kontentu TV, wdrażania nowych usług multimedialnych oraz monitorowania i stymulowania pozytywnych ram prawnych rynku TV i multimediów. Zarząd stawia przed GRTV cele lobbingowe, uwzględniające interesy całego środowiska, nie zaś poszczególnych platform.

Członkowie Izby zainteresowani uczestnictwem w pracach Grupy, proszeni są o kontakt z Biurem KIKE.

Pierwsze robocze spotkanie GRTV odbyło sie podczas XVIII Konferencji KIKE. Andrzej Owczarek, kierownik GRTV, podczas swojego wystąpienia wielokrotnie podkreślił, że nowa grupa robocza powołana przez Izbę jest mocno nastawiona na współpracę. Jej celem nie jest negocjowanie z nadawcami stawek, ale opracowanie przejrzystych i jednolitych wzorców umów. Obecnie umowy nie zawsze są konstruowane zgodnie z zapisami prawa polskiego. Zachęcał uczestników spotkania do aktywnego uczestnictwa w GRTV i zgłaszania tematów, którymi powinna zająć się grupa. 

Kontakt