GRAP

Grupa Robocza d/s Administracji Publicznej
Grupa Robocza ds. kontaktów z Administracją Publiczną (GRAP) powstała w 2010 r. Celem Grupy jest:
  1. Reprezentowanie interesów gospodarczych jej członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych.
  2. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz branży z nimi związanych oraz uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.
  3. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz branży z nimi związanych.
Członkowie GRAP nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Większość dokumentów i opinii powstaje w wolnym czasie lub kosztem innych obowiązków. Jednak członkowie GRAP wiedzą, że postulowane zmiany w prawie i postrzeganiu lokalnych ISP, są pośrednio inwestycją we własną działalność gospodarczą.
W imieniu GRAP zapraszam do aktywnego udziału w projektach Izby oraz w naszej Grupie.
Inwestycje szerokopasmowe MŚP realizowane z dofinansowaniem unijnym.
Wybrane stanowiska KIKE opracowane przez GRAP.
Poniższe zestawienie uwzględnia wyłącznie dokumenty dot. najważniejszych problemów i konsultacji, w których zostało wypracowane stanowisko KIKE. Nie jest to więc sprawozdanie z działalności GRAP, a wyłącznie zestawienie najważniejszych, bieżących w chwili publikacji dokumentów opracowanych przez Grupę Roboczą.

Poniższa lista będzie uzupełniana o kolejne dokumenty.

20170914 Projekt ustawy - nadzor nad rynkiem finansowym - stanowisko KIKE

20170831 Stanowisko KIKE - konsultacje zasad dostepu do sieci POPC

20170828 stanowisko KIKE zmiany POPC

20170818 Mechanizm monitor. uslugi dostepu do internetu - uwagi KIKE do dokumentacji konkursowej

20170807 uwagi KIKE do proj. ust. o OSE

20170801 stanowisko_KIKE_nowelizacja_PT

20170613 Propozycja dot. obszarów w III naborze POPC

20170602 pismo do MF ws. rejestru stron zakazanych

20170518 stanowisko KIKE ws. proj rozp ws zadan nr obronnosci


20170406_MC_uwagi_robocze_do_projektu_art59_EKŁE

20161227_UKE_słupy-finalna

20161206_MC_SIIS

20161114_stanowisko_KIKE_otwarty_Internet

20161114_zmiana_RPM_informacje_niejawne_ost

20161107_MC_CPPC_poparcie_PIKE

20161019_CPPC_uwagi_do_PA_drugiego_naboru_POPC

20161019_pismo_KIKE_do_UKE_zawiadomienia_o_wszczęciu_posępowań_wobec_PT.pdf

20160909 Stanowisko dot. projektu zmian do wymagań technicznych w zakresie podłączenia gospodarstw domowych w stosunku do pierwszego naboru dla działania 1.1 POPC

20160908 Stanowisko dot. Wymagań dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC


20160819_stanowisko_KIKE_zmiany_KK_konfiskata_rozszerzona


20160817 - MR i MC - procedura podpisywania umów POPC 1.1 a postepowania ws protestów - bez załącznika

20160708_stanowisko_KIKE_do MC_dot_dalszych_zmian_w_Megaustawie

20160711 wnioski KIKE dot. wyniki pilotazu NASK

20160531_Uwagi do ust o grach hazardowych
 

20160518_replika_KIKE_projekt_ustawy_o_składce_audiowizualnej

20160429_stanowisko_KIKE_projekt_ustawy_o_składce_audiowizualnej

20160111_opinia_nowelizacja_ust_o_Policji_KIKE_finalna

20151223 Uwagi KIKE do modelu kosztowego UKE dla POPC
20151102 stanowisko KIKE ws I naboru POPC

20150917_odpowiedz_Prezes_UKE_decyzje_dostepowe – finalna

20150807_stanowisko_zmiany w_hotspot_KIKE_final

20150728_stanowisko_założenia_noweli_megaustawy_KIKE


20150724_stanowisko_KIKE_postępowania_art_30


20150722_Stanowisko KIKE_Podkarpackie

20150716_stanowisko_KIKE_stawka_za_słupy_NN_Enea


20150714 Stanowisko KIKE ws. stawek OLSS – Lubelskie

20150710 KIKE aktualizacja NPS

20150707 Uwagi dot. 17 GHz w kontekście nowelizacji rozporządzenia MAC

20150702_stanowisko_KIKE_stawka_za_słupy_NN_final

20150629_Stanowisko konsultacyjne KIKE_dstęp hurtowy_finalne

20150603 protest KIKE nowe obowiazki raport SIIS do PARP

20150602 protest KIKE nowe obowiazki raport SIIS

20150410 stanowisko KIKE ws projektu rozp POPC (1)

20150407 MAC stanowisko Izb ws podatku od kabli w zw. z nowelizacją kodeksu budowlanego

20150403 Uwagi KIKE do prezentacji UKE dot. dostępu hurtowego_finalna

20141202_uwagi_KIKE_do_KS_MAC_20141125

20141106_do_UKE-320-10372-14_KIKE_Konsultacje_RSS

20140522_Opinia_KIKE_do_UKE_ws_wykreśleń_sc_z_RPT_finalna

20140423_MAC_stanowisko_KIKE_POPC

20140206 Stanowisko KIKE po KS memorandum w sprawie podatku od kabli światłowodowych v2

20140127_Stanowisko-KIKE-w-sprawie-podatku-od-kabli-światłowodowych

20131030_MRR_dot._POPC_3

20131021_KIKE_MAC_opinia_ws_nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego

20130930_stanowisko_ws_interpretacji_art 30-megaustawy_final

20130919_KIKE_UKE_opinia_ws_jednolitego_rynku_łączności_elektronicznej_w_UE

20130726_MRR_dot._POPC_2.1

20130618_KIKE_UKE_opinia_ws_stanowiska_dot_internetu_socjalnego_final

20130612_wspólne_stanowisko_Izb_dot_Kodeksu_Budowlanego

20130506_do_UKE_Opinia_ws_art30 Megaustawy

20130329_do_UKE_Opinia_ws_art139

20130114_do_MAC_Uwagi_do_projektu_NPS_pismo_przewodnie

20121116c_Stanowisko_ws_rozporządzenia dot. infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym

20120228_do_MAC_Stanowisko_ws_nowelizacji_PT

20120221_do_UKE_Stanowisko_ws_nowelizacji_Megaustawy

20120125_do_Premier_MAiC_Stanowisko_ws_ACTA

20111214_do_MI_ws_stawek_za_zajecie_pasa_drogowego

20111110 Opinia dot. Stanowiska Prezesa UOKiK ws. transparentności umów

20110914_do_MI_Stanowisko_ws_nowelizacji_Megaustawy

20110914_do_UKE_Stanowisko_ws_nowelizacji_Megaustawy

20110628_do_MI_Stanowisko_ws_nowelizacji_Megaustawy

20110628_do_UKE_Stanowisko_ws_nowelizacji_Megaustawy

20110624_do_MI_Stanowisko_ws_pomocy_dla_sieci_szerokopasmowych

20110615_Stanowisko_ws_ROI-TP

20101209 8 4 POIG_apel izb_MRR ver KIKE

20101209 8 4 POIG_apel izb_MSWiA ver KIKE

20101203_Stanowisko_ws_FTTx

20101116 WWPE propozycje zmian w kolejnych naborach 8.4

20101004 WWPE Lista problemów 8.4

20090719_Stanowisko_wymiana_ruchu_Netia_TPSA