FAQ

Często zadawane pytania
Zarząd po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie do czasu następnego zgromadzenia postanowił ustalić składkę podstawową w wysokości 200 zł miesięcznie i opłatę wpisową w wysokości 1000 zł.
Jedyną obowiązkową opłatą jest jednorazowe wpisowe oraz regularna składka miesięczna. Dodatkowe opłaty mogą pojawić się w przypadku np. szkoleń, spotkań branżowych lub konferencji, w których udział nie jest obowiązkowy.
Członkowie wybierają władze Izby i je rozliczają z powierzonych zadań, więc wydaje się nieprawdopodobnym, aby Izba kiedykolwiek poszła w takim kierunku. Statut jasno określa cele Izby, a do zmiany statutu potrzebne jest głosowanie w drodze Walnego Zgromadzenia Członków.
O tym, co sobą reprezentuje Izba decydują członkowie. Nie można traktować Izby jako organu, który świadczy usługi dla członków, ale jako organ, który jednoczy operatorów z naszej branży i pozwala mówić jednym głosem i jednocześnie realizuje cele, jakie wyznaczają mu członkowie. Uczestnictwo w Izbie nie jest obowiązkowe i dożywotnie. W każdym momencie można z niego zrezygnować, więc powstaje pytanie, czemu zwlekasz?
Należy znaleźć dwie firmy będące w KIKE, które zarekomendują Twoją firmę. Jeżeli nie znasz takich, zgłoś się proszę do biura KIKE - na pewno pomożemy.
Jeśli Twoja działalność jest zbieżna z celami, jakie Izba chce osiągnąć i zgodna ze statutem KIKE, Zarząd pozytywnie rozpatrzy Twoje zgłoszenie.
Tak, może zostać członkiem, gdyż technologia Wi-Fi jest medium transmisji specyficznym dla technologii Ethernet.
Tak, możesz zostać członkiem Izby jako przedstawiciel przedsiębiorstwa, które reprezentujesz. Przedstawicielem przedsiębiorstwa, które zostaje członkiem, może być dowolna osoba pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia, które można dołączyć do dokumentów przesyłanych do Izby.