• Warsztaty z działania 1.1 POPC - UKE, CPPC, Instytut Łączności

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Instytutem Łączności zaprasza na bezpłatne warsztaty z działania 1.1 POPC. Na warsztatach zostaną omówione następujące tematy: - Optymalizacja projektów – wymiana punktów adresowych, rozbudowa sieci i nowe możliwości wyszukiwarki infrastruktury i usług - Najistotniejsze zapisy umowy z Beneficjentem - Wymagania techniczne dla ...
 • Wykaz placówek Alior Banku obsługujących pożyczki szerokopasmowe

  Informujemy, że w efekcie prowadzonych konsultacji i uwag ze strony środowiska, Alior Bank udostępnił wykaz placówek, które zajmują się wdrażaniem pożyczek szerokopasmowych, wraz z numerami telefonu do doradców ds. klienta biznesowego. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:8ff4a46c-5146-4fd7-8092-973a4d2ed372/oddzialy-oferujace-pozyczke-szerokopasmowa.pdf Równocześnie przypominamy adres strony Alior Banku, dedykowanej produktowi dla ISP:https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-szerokopasmowa.htmlPod w/w linkiem publikowane będą dalsze ...
 • Nabór III POPC 1.1 przedłużony!

  Z przyjemnością informujemy, że działania KIKE przyniosły skutek w postaci przedłużenia trwającego naboru III działania 1.1 PO PC o 3 tygodnie. W dniu wczorajszym Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło, że nowy termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 11 maja 2018 roku. Dziękujemy CPPC za podjęcie tej decyzji, która jest efektem ...
 • Interpretacja Min. Rozwoju dotycząca braku możliwości dzierżawy sieci od spółek powiązanych w 1.1 PO PC

  W związku z wpływającymi do Izby zapytaniami operatorów dotyczącymi możliwości wykorzystania infrastruktury przedsiębiorstw powiązanych przez spółki celowe, powoływane w celu realizacji projektów naboru III PO PC 1.1, zwróciliśmy się z zapytaniem w tej sprawie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Niektórzy PT zamierzają aplikować w konkursie za pośrednictwem spółek celowych, posiadających jako udziałowców 2-4 ...
 • Dodatkowe szkolenie CPPC dla wnioskodawców 1.1 PO PC - 12 marca

  W związku z licznymi zapytaniami, KIKE zwróciła się do CPPC z prośbą o zorganizowanie dodatkowego szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców naboru III działania 1.1. Termin szkolenia wyznaczony został na poniedziałek 12 marca. Więcej informacji znajduje się pod linkiemhttps://cppc.gov.pl/warsztaty-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-w-ramach-dzialania-1-1-popc-3/Zachęcamy do zapisów oraz wypełniania ankiety, identyfikującej tematy będące przedmiotem szczególnego zainteresowania ISP:https://goo.gl/forms/RVvxAGu11SPPqtlI2
 • Warsztaty dla wnioskodawców III naboru 1.1 POPC - podsumowanie

  W dniu 6 lutego w siedzibie CPPC w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców III konkursu działania 1.1 PO PC. Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych informacji:- zgodnie ze wcześniejszymi komunikatami, podawanymi m.in. na XXI Konfernecji KIKE, potwierdzono iż najpewniej będzie to ostatni nabór wniosków w tym działaniu,- w wyniku ...
 • Wyniki ankiety de minimis i jej znaczenie

  W styczniu poprosiliśmy członków Izby o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej stopnia wykorzystania pomocy de minimis. Poniżej przedstawiamy jej wyniki. Ankieta została rozesłana w ramach przygotowań do intensywnych konsultacji z sektorem publicznym i finansowym, jakie Zarząd KIKE odbył w dniach 29-31.01. 2018. Kwestia ewentualnego wykorzystania limitu pomocy de minimis (przypomnijmy – ...
 • Konkluzje z konsultacji instrumentów finansowych PO PC – wnioski dla przedsiębiorców

  Za nami tydzień intensywnych konsultacji z administracją publiczną i sektorem bankowym: w dniach 29-31.01.2018 Zarząd KIKE odbył szereg spotkań, których wyniki przedstawiamy poniżej. Jeśli chodzi o Alior Bank to omówiono szczegółowo doświadczenia z pierwszych miesięcy wdrażania pożyczek szerokopasmowych. Spośród 30 złożonych wniosków do dnia dzisiejszego podpisano 1 umowę kredytową, podczas ...
 • KIKE na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Instrumentów Finansowych POPC

  Pomiędzy 29 a 31 stycznia 2018 Zarząd KIKE odbył szereg spotkań z partnerami publicznymi i Alior Bankiem, które dotyczyły skutecznego wdrażania pożyczek szerokopasmowych. Pierwsze ze spotkań miało miejsce 29.1 w siedzibie Izby w Warszawie; gościliśmy na nim przedstawicieli Alior Banku, odpowiedzialnych za produkty dla ISP. Omawiano przede wszystkim doświadczenia, zebrane ...
 • Sprawozdanie i materiały ze szkolenia dot. zmian w ustawie wdrażającej

  W dniu 29 stycznia KIKE, jako członek Komitetu Monitorującego PO PC, wzięła udział w szkoleniu dotyczącym nowelizacji tzw. Ustawy wdrażającej, która reguluje zasady przyznawania środków z funduszy UE w latach 2014-2020. Najważniejsze zmiany, mające w zamierzeniu uprościć procedurę aplikacyjną z punktu widzenia wnioskodawcy, dotyczą następujących kwestii: - kryteria wyboru projektów: wprowadzono ...