• Komunikat UKE - Nowe zasady nakładania kar

  W związku z opublikowaniem nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z dnia 22 marca 2018 r., w dniu 7 czerwca 2018 r. UKE wydało komunikat dotyczący stosowania części nowych przepisów. Nakładanie kary pieniężnej za naruszenia związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych do Prezesa UKE oraz obowiązków uzyskania zgody użytkownika na wykorzystywanie cookies, nie będzie ...
 • Informacja o rozporządzeniu z art. 176a Pt

     W związku z pojawiającymi się zapytaniami, KIKE przypomina operatorom, że od 28 grudnia 2017 r. zostało zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, na podstawie art. 176a Prawa telekomunikacyjnego. Podstawowa zmiana polega na tym, że obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega dodatkowo przedsiębiorca ...
 • Aktualizacja umów abonenckich

  Szanowni Państwo,w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ...
 • Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym

  Zarząd KIKE zatwierdził i tym samym udostępnił członkom KIKE  Opracowanie dot. Wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym. Dokument został przygotowany przez itB Legal Bazański Grabiec Kancelarię Radców Prawnych z inicjatywy Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Stowarzyszenia e-Południe  oraz Inet-Group.  Opracowanie zostało przygotowane  według  stanu prawnego na dzień 15 lutego 2018 roku i jest udostępniane przez ...
 • KONSULTACJE KIKE

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Członków KIKE oraz firmy zainteresowane członkostwem w naszej Izbie, na spotkania z p. Karolem Skupniem - Prezesem KIKE, które odbędą się na początku marca br. Główne tematy rozmów to: 1. Dostęp do słupów niskiego napięcia - stan prac nad regulacją oraz omówienie udziału KIKE w pracach nad ułatwieniem dostępu. 2. ...
 • Stanowisko CPPC dot. możliwości finansowania z pożyczek szerokopasmowych wkładu własnego

  Alior Bank poinformował iż bazuje w zakresie możliwości finansowania na wytycznych CPPC jakie otrzymał za pośrednictwem BGK.Stanowisko CPPC dot. możliwości łączenia finasowania z pożyczki szerokopasmowej z finansowaniem z dotacji w odniesieniu do tego samego projektu inwestycyjnego jest następujące:W przypadku finansowania z pożyczki szerokopasmowej kosztów niekwalifikowanych nie ma problemu. Rozporządzenie ogólne dopuszcza łączenie ...
 • Ankieta MC – bariery i luki prawne w cyfryzacji państwa (nowy link do ankiety!)

  AKTUALIZACJA!  W związku z pracami nad nową stroną Ministerstwa Cyfryzacji, link do ankiety tymczasowo był niedostepny.  Ankieta została już jednak umieszczona na stronie ponownie, pod nowym linkiem:https://www.gov.pl/cyfryzacja/wypelnij-ankiete-ocena-barier-i-luk-prawnych-w-kontekscie-efektywnej-realizacji-procesu-cyfryzacji-panstwaW związku z powyższymi zawirowaniami wydłużono termin odpowiedzi na ankietę do 11 października.***Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace zmierzające do identyfikacji barier i luk prawnych w kontekście ...
 • KIKE na warsztatach MC - pożyczki na inwestycje szerokopasmowe

  W dniu 22 września przedstawiciele KIKE (Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz) wzięli udział w warsztatach szkoleniowych z finansowania inwestycji na rynku szerokopasmowym. Warsztaty organizowane były przez Ministerstwo Cyfryzacji, a grupą docelową byli przedstawiciele sektora finansowego z banków komercyjnych, zainteresowanych udziałem w kolejnych przetargach BGK na wybór pośredników finansowych PO PC.Przedmiotem ...
 • Już 20 września startują od dawna oczekiwane przez rynek pożyczki szerokopasmowe, finansowane z PO Polska Cyfrowa!

    Jak wiadomo, z uwagi na faktyczny brak dostępu do kredytów komercyjnych na większe projekty inwestycyjne, środowisko MŚP przez długi czas postulowało dopasowanie narzędzi finansowych sektora bankowego do specyfiki branży ISP. W wyniku intensywnych prac, prowadzonych w ubiegłym roku, KIKE wspólnie ze stroną publiczną i Związkiem Banków Polskich udało się wypracować ...
 • Stanowisko KIKE - Propozycji zmian do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w trybie obiegowym, przedstawionych 11 sierpnia 2017

  W odpowiedzi na przesłane dnia 11.08.2017 przez Ministerstwo Rozwoju, propozycje zmian do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała swoje uwagi w postaci Stanowiska KIKE.Uwagi przesłane przez KIKE dotyczyły poniższych punktów: 1. wprowadzenie w osi I POPC możliwości realizacji projektu pozakonkursowego dotyczącego wdrożenia projektu polegającego na utworzeniu Ogólnopolskiej Sieci ...