• Zmiany w mechanizmie monitorowania jakości internetu

  Przypominamy o możliwości testowania mechanizmu dostępu do internetu - testy potrwają do końca października 2018. UKE informuje o nowych poprawkach wprowadzonych po sugestiach użytkowników w ramach otwartych testów:Zmiany w mechanizmie monitorowania internetu
 • UKE DECYZJE

  Szanowni Państwo, W ostatnich kilku dniach Prezes UKE wydał kilka ważnych decyzji regulacyjnych: - wydano 7 decyzji o dostępie do kanalizacji kablowej i kanalizacji telekomunikacyjnej należących do operatorów: Orange Polska, Toya, Netia, UPC, Multimedia Polska, Inea oraz Vectra Investment: UKE - Decyzje dostęp do infrastruktury Decyzje te zawierają w załącznikach szablony umów (które można ...
 • Testy mechanizmu monitorowania jakości internetu

  Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym rozpoczęły się publiczne testy systemu monitorującego jakość dostępu do Internetu. Potrwają one do końca października 2018. Na podstawie tego systemu będą później składane reklamacje abonenckie, wiec proszę się temu systemowi wnikliwie przyjrzeć: Testy mechanizmu monitorowania jakosci internetu
 • Ankieta dot. Lasów Państwowych

  Przypominamy o pracach KIKE i itB Legal zmierzających do identyfikacji barier i luk prawnych w kontekście efektywnego wykorzystania nieruchomości Lasów Państwowych na cele związane z umieszczaniem i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej.W związku z tym, zwracamy się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 15 września 2018 r. Zdobyte drogą badań ...
 • Ankieta dot. Lasów Państwowych

  Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wraz z itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska prowadzi prace zmierzające do identyfikacji barier i luk prawnych w kontekście efektywnego wykorzystania nieruchomości Lasów Państwowych na cele związane z umieszczaniem i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej.W związku z tym, zwracamy się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych z prośbą o wypełnienie ankiety ...
 • Komunikat UKE - Nowe zasady nakładania kar

  W związku z opublikowaniem nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z dnia 22 marca 2018 r., w dniu 7 czerwca 2018 r. UKE wydało komunikat dotyczący stosowania części nowych przepisów. Nakładanie kary pieniężnej za naruszenia związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych do Prezesa UKE oraz obowiązków uzyskania zgody użytkownika na wykorzystywanie cookies, nie będzie ...
 • Informacja o rozporządzeniu z art. 176a Pt

     W związku z pojawiającymi się zapytaniami, KIKE przypomina operatorom, że od 28 grudnia 2017 r. zostało zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, na podstawie art. 176a Prawa telekomunikacyjnego. Podstawowa zmiana polega na tym, że obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega dodatkowo przedsiębiorca ...
 • Aktualizacja umów abonenckich

  Szanowni Państwo,w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ...
 • Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym

  Zarząd KIKE zatwierdził i tym samym udostępnił członkom KIKE  Opracowanie dot. Wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym. Dokument został przygotowany przez itB Legal Bazański Grabiec Kancelarię Radców Prawnych z inicjatywy Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Stowarzyszenia e-Południe  oraz Inet-Group.  Opracowanie zostało przygotowane  według  stanu prawnego na dzień 15 lutego 2018 roku i jest udostępniane przez ...
 • KONSULTACJE KIKE

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Członków KIKE oraz firmy zainteresowane członkostwem w naszej Izbie, na spotkania z p. Karolem Skupniem - Prezesem KIKE, które odbędą się na początku marca br. Główne tematy rozmów to: 1. Dostęp do słupów niskiego napięcia - stan prac nad regulacją oraz omówienie udziału KIKE w pracach nad ułatwieniem dostępu. 2. ...