• Ruszył 3. konkurs POPC

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Konkurs jest podzielony na ...
 • Przedłużenie przetargu BGK

  Informujemy, że drugi przetarg Banku Gospodarstwa Krajowego na wybór pośredników finansowych do obsługi pożyczek szerokopasmowych z PO Polska Cyfrowa został przez BGK przedłużony do 30 listopada. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/bip/dzzk101dpe2017-wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-pozyczka-w-ramach-projektu-pn-wdrozenie-instrumentow-finansowych-w-ramach-osi-priorytetowej-i-powszechny-do-602/ Jest to informacja o tyle istotna dla rynku telekomunikacyjnego, że do rozdysponowania w ramach II przetargu jest 250 mln ...
 • Konkursy POPC i nie tylko - ważny wyrok NSA

  Dla osób startujących w konkursach POPC i nie tylko istotny może okazać się wyrok NSA jaki zapadł w dniu 24 stycznia 2017 roku (sygn. akt II GSK 5592/16), w którym sąd ten przesądził, że składana w procedurze konkursowej płyta CD, na której znajdują się pliki z dokumentami elektronicznymi, stanowi element ...
 • POPC: 2 nabór potrwa do 3.02.2017.

  CPPC poinformowało w piątek o aktualizacji obszarów konkursowych dla drugiego naboru POPC 1.1. Równocześnie w związku ze zmianami - o wydłużeniu czasu na składanie wniosków do 3.02.2017 r.Treść komunikatu: https://cppc.gov.pl/aktualizacja-obszarow-konkursowych-oraz-przedluzenie-terminu-zakonczenia-naboru-dzialania-1-1-popc/ Zmodyfikowana lista obszarów: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1-drugi-konkurs/
 • Aktualizacja danych dla 2 naboru POPC 1.1

  W dniu dzisiejszym CPPC opublikowało 5 komunikatów dotyczących 2 naboru. Obejmują one m.in. informacje o aktualizacji list punktów adresowych oraz opis wymagań technicznych. Zmiany są efektem m.in. uwag zgłaszanych przez KIKE w toku konsultacji, jak i przez uczestników paneli ostatniej Konferencji KIKE. Za wszystkie materiały dziękujemy ISP. Będziemy zobowiązani za ...
 • Uwagi do obszarów konkursowych NUTS3 drugiego naboru POPC 1.1.

  Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej przesłała dziś do CPPC oraz MC uwagi do obszarów konkursowych NUTS3 drugiego naboru POPC 1.1. Z uwagi na krótki czas (publikacja map nastąpiła dopiero w ostatni piątek) nasza analiza nie jest kompletna, ale ujmuje szereg problemów, które w naszej ocenie wymagają pilnej analizy i interwencji. Szczególnie ...
 • POPC: publikacja obszarów konkursowych

  Dziś po południu opublikowana została część dokumentacji dla drugiego naboru POPC 1.1, która obejmuje listę punktów adresowych i obszary konkursowe, a także listę szkół przewidzianych do drugiego naboru POPC 1.1. Z uwagi na zaplanowaną na ten weekend przeprowadzkę CPPC do nowej siedziby, serwery Centrum są niedostępne. Jednak wszelkie dane od piątku ...
 • Warsztaty z przedstawicielami sektora bankowego

  W dniu 9 września Ministerstwo Cyfryzacji organizuje warsztaty z przedstawicielami sektora bankowego, których celem jest przygotowanie mechanizmów zapewnienia wkładu własnego dla przedsiębiorców realizujących inwestycje szerokopasmowe w ramach PO PC. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele KIKE, UKE, CPPC, MC oraz sektora bankowego - Związku Banków Polskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Więcej ...
 • POPC: Interwencja KIKE w zw. zagrożeniem procedur odwoławczych.

  Publikujemy tekst interwencji KIKE ws. skutków stosowania § 9 Regulaminu konkursu POPC, na sytuację faktyczną i prawną stron postępowań odwoławczych.KIKE wnioskuje o wstrzymanie procesu podpisania umów o dofinansowanie z beneficjentami dla obszarów konkursowych w ramach pierwszego naboru POPC 1.1 do momentu rozpatrzenia protestów nadmienionych załączonym pismem. 20160817 - MR i MC - procedura podpisywania ...
 • CPPC: Wyniki oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla działania 1.1 POPC

  CPPC opublikowało listę pierwszych pięciu projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w ramach pierwszego naboru POPC i uzyskały dofinansowanie. W pierwszej kolejności pojawiły się projekty z obszarów, dla których złożono tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Można spodziewać się, iż kolejne projekty na liście również będą pochodziły z tego klucza. Tym samym ...