Ogłoszenie II rundy w ramach trzeciego konkursu dla POPC 1.1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza II rundę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach trzeciego konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Ogłoszenie II rundy w ramach trzeciego konkursu dla POPC 1.1