• Ruszył 3. konkurs POPC

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Konkurs jest podzielony na ...
 • FIRMY OCZEKUJĄCE NA PRZYJĘCIE

  Po złożeniu wniosków, na przyjęcie w poczet członków KIKE oczekują firmy: 1.   RADIO NET - Grzegorz Opoka z siedzibą Bęczyn 194, 23-250, Urzędów,2.   "KAJA KOMPUTER" Krzyszof Jasek z siedzibą ul. Pocztowa 11a, 67-400 Wschowa, 3.   AERO.NET.PL Sp.z o.o. z siedzibą ul. 23 lutego 7/2, 61-741 Poznań, 4.   SOFTDESK POLSKA Sp. z o.o. ...
 • Przedłużenie przetargu BGK

  Informujemy, że drugi przetarg Banku Gospodarstwa Krajowego na wybór pośredników finansowych do obsługi pożyczek szerokopasmowych z PO Polska Cyfrowa został przez BGK przedłużony do 30 listopada. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/bip/dzzk101dpe2017-wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-pozyczka-w-ramach-projektu-pn-wdrozenie-instrumentow-finansowych-w-ramach-osi-priorytetowej-i-powszechny-do-602/ Jest to informacja o tyle istotna dla rynku telekomunikacyjnego, że do rozdysponowania w ramach II przetargu jest 250 mln ...
 • Nowy członek KIKE

  Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 6 listopada 2017 r. Uchwałą nr ZA2017/XI/I GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER KRZYSZTOF JAŚKOWSKI, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce Serdecznie witamy w KIKE!
 • FIRMY OCZEKUJĄCE NA PRZYJĘCIE

  Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: COMFORTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Dojazdowa 9B, rekomendowana przez  HOMUS Sp. z o.o. oraz GIGA KOMPUTER Ilona Skupień.
 • INNOWATOR KIKE – ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ!

  Serdecznie zapraszamy członków Izby do zgłaszania swoich propozycji w Konkursie Innowator KIKE– konkursie dla najbardziej innowacyjnej firmy będącej członkiem KIKE. Innowator KIKE to konkurs mający na celu wyłonienie najciekawszego projektu, który może stać się wzorem i inspiracją dla innych przedsiębiorstw, podniesienie poziomu usług wprowadzanych przez firmy zrzeszone w KIKE, a także ...
 • KIKE na warsztatach „Wykorzystanie infrastruktury w POPC”

        W dniu 26.10.2017 r. w Katowicach Urząd Komunikacji Elektronicznej we współpracy z CPPC i MR zorganizował dla beneficjentów i wnioskodawców działania 1.1 POPC warsztaty, dotyczące wykorzystania w realizowanych już i planowanych do złożenia projektach istniejącej infrastruktury szerokopasmowej, zwłaszcza sieci RSS. Kwestia wykorzystania istniejącej infrastruktury wynika z Wytycznych ...
 • Konsultacje KIKE @ MM 23.10 Poznań godz 14:00

  Zapraszamy wszystkich Państwa na nieformalne spotkanie, na którym podsumujemy aktualne działania Izby KIKE oraz zasygnalizujemy istotne wątki legislacyjne i wskazówki praktyczne, mające znaczenie dla działalności operatorów MŚP.W programie spotkania między innymi: jak uzgadniamy stanowiska Izby z jej członkami i dlaczego jesteście do tego niezbędni, dostęp do kanalizacji teletechnicznej - wnioski z warsztatów w ministerstwie, współpraca z ...
 • Stanowisko CPPC dot. możliwości finansowania z pożyczek szerokopasmowych wkładu własnego

  Alior Bank poinformował iż bazuje w zakresie możliwości finansowania na wytycznych CPPC jakie otrzymał za pośrednictwem BGK.Stanowisko CPPC dot. możliwości łączenia finasowania z pożyczki szerokopasmowej z finansowaniem z dotacji w odniesieniu do tego samego projektu inwestycyjnego jest następujące:W przypadku finansowania z pożyczki szerokopasmowej kosztów niekwalifikowanych nie ma problemu. Rozporządzenie ogólne dopuszcza łączenie ...
 • FIRMY OCZEKUJĄCE NA PRZYJĘCIE

  Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER KRZYSZTOF JAŚKOWSKI z Kielc rekomendowana przez  PLJ TELECOM S.C. oraz LANDTECH SP. Z O.O.