• Pożyczki szerokopasmowe: TISE i BGK

  W dniach 18 i 19 lipca przedstawiciele KIKE odbyli kolejne konsultacje z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pożyczek szerkompasmowych dla ISP, finansowanych z PO PC. Tym razem odwiedziliśmy TISE oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Podczas spotkania z TISE omówiono dotychczasowe doświadczenia Towarzystwa w udzielaniu pożyczek. Są one dość pozytywne: na 11 złożonych wniosków ...
 • Nowy członek KIKE

  Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej  w dniu 19 lipca 2018 r. Uchwałą nr ZA2018/VII/1 przyjął w poczet członków Izby: CITIMEDIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lecha Kaczyńskiego 28, 00-609 Warszawa.Serdecznie witamy w KIKE!
 • FIRMY OCZEKUJĄCE NA PRZYJĘCIE

  Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: ETHNet Jarosław Mocek, Chełmońskiego 9B, 05-091 Ząbki, woj. mazowieckie, rekomendowana przez GIGA KOMPUTER Ilona Skupień  i Korbank S.A.
 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2018 TESTY FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH

  Szanowni Państwo, W związku z planami wprowadzenia przez UKE od przyszłego roku obowiązku sprawozdawania się przedsiębiorców telekomunikacyjnych jedynie w sposób elektroniczny tj. poprzez dedykowaną do tego celu Platformę Usług Elektronicznych (PUE), Urząd Komunikacji Elektronicznej pragnie umożliwić przedsiębiorcom przetestowanie tej formy sprawozdawczości. Zwracamy się zatem z pilną prośbą o zgłaszanie ...
 • MC: Konsultacje obszarów białych NGA

  Podobnie jak co roku w okresie letnim, tak i teraz Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 29 ...
 • Podsumowanie XIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE

  W dniu 28 czerwca 2018r. w Warszawie, odbyło się XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. W Zgromadzeniu udział wzięli reprezentanci 42 uprawnionych do głosowania firm członkowskich Izby. Zgodnie z zaplanowaną agendą, na ZWZC omówiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017, działalność spółek KIKE Events i KIKE Safe, działalność Komisji Rewizyjnej, plan działań ...
 • FIRMY OCZEKUJĄCE NA PRZYJĘCIE

  Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: CITIMEDIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lecha Kaczyńskiego 28, 00-609 Warszawa, rekomendowana przez GIGA KOMPUTER Ilona Skupień  i HOMUS Sp. z o.o.
 • Nowy członek KIKE

  Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej  w dniu 27 czerwca 2018 r. Uchwałą nr ZA2018/VI/2 przyjął w poczet członków Izby: LUPRO KRZYSZTOF LUTCZYN, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów.Serdecznie witamy w KIKE!
 • Nowy członek KIKE

  Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej  w dniu 22 czerwca 2018 r. Uchwałą nr ZA2018/VI/1 przyjął w poczet członków Izby: BAJTNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łagiewnicka 7, 28-100 Busko-Zdrój.Serdecznie witamy w KIKE!
 • XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE

  Przypominamy, że 28 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów, Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa odbędzie się XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.   Porządek obrad znajduje się zwyczajowo w materiałach przesłanych do członków Izby wraz z zaproszeniem na Walne.W przypadku, gdy członek Izby nie będzie mógł ...