Byli klienci Neostrady najczęściej wybierają ofertę lokalnych ISP 24 lipiec 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

“Co trzeci klient rezygnujący z Neostrady wybiera ofertę lokalnych ISP, którzy wygrywają na tym polu z Netią czy sieciami kablowymi – wynika z lipcowego badania firmy ARC Rynek i Opinia. Byli klienci Neostrady, którzy zrezygnowali z jej usług np. z powodu zbyt wysokiej ceny czy przeprowadzki, najczęściej korzystają obecnie z usług małych sieci kablowych i tzw. sieci osiedlowych (łącznie 32 proc. wskazań), następnie Netii (20 proc.), UPC (18 proc.), Vectry (11 proc.), Multimediów (8 proc.) i Dialogu (2 proc.)…” – pisze Telko.in – zapraszamy do całeości artykułu: (link)

Czytaj dalej...


 

Zamiana radia na światłowód dzieki POIG 8.4. 21 lipiec 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

“Możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach działania 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili) zachęciła firmę e-SBL.net z Chełma Śląskiego do inwestycji w światłowody. Wcześniej operator oferował usługi w technologii radiowej. – Niewątpliwie był to przełomowy moment dla rozwoju naszej firmy – mówi Robert Kubica, prezes e-SBL.net.” – pisze o firmie zrzeszonej w KIKE portal polskaszerokopasmowa.pl. Zapraszamy do całego artykułu (link).

Czytaj dalej...


 

Zmiana adresu siedziby KIKE. 15 lipiec 2014

piotr Piotr Marciniak

Zarząd KIKE uchwałą z dn. 15.07.2014 r. nr ZA2014/VI/1 podjął decyzję o zmianie adresu siedziby Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej na:

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Czytaj dalej...


 

Firmy oczekujące na przyjęcie 15 lipiec 2014

piotr Piotr Marciniak

Komplet dokumentów złożyły i oczekują na przyjęcie w poczet członków KIKE firmy:

1.  Net-Komp Krystian Kania z siedzibą Chłopickiego 20, 08-430 Żelechów, rekomendowana przez firmy: Mazowieckie Sieci Światłowodowe sp. z o.o. i FERO Agnieszka Budner

2. Comfortel Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dojazdowa 9, 43-100 Tychy, rekomendowana przez firmy: Metro Internet sp. z o.o., KOBA Konrad Baranowski i TELESIM Krystian Wojdas.

Czytaj dalej...


 

Newsletter KIKE 14 lipiec 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

Wróciliśmy do newslettera KIKE, który wielu z Państwa otrzymało kilka dni temu, a który mówi głównie o tym, co dzieje się w Izbie, jakie nowości pojawiły się w Grupach Roboczych KIKE, co za nami a co w planach.
Planujemy regularne publikacje co dwa, trzy miesiące, w których szerzej będziemy podsumowywać najważniejsze wydarzenia w KIKE.
W między czasie pojawią się mniejsze newslettery, dotyczące bieżących zagadnień (między innymi dot. konferencji, współpracy z partnerami, itp).
Zapraszamy do kontaktu z biurem KIKE (biuro@kike.pl) w celu dopisania do bazy mailingowej, dzięki czemu będziemy mogli trafić do szerszego grona zainteresowanych odbiorców.

Czytaj dalej...


 

V edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe – zapraszamy! 10 lipiec 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

9 września br. w Warszawie w ramach Konferencji Sieci Szerokopasmowe spotkają się podmioty zaangażowane w rozwój infrastruktury szerokopasmowej w Polsce – administracja centralna i lokalna, regulator, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy sprzętu. V edycja Konferencji odbędzie się w nowej formule, symultanicznie z Forum Inwestycji Infrastrukturalnych w ramach Spotkania Liderów.

Czytaj dalej...


 

Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. 7 lipiec 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

Publikujemy raport, który podsumowuje projekty budowane przy wsparciu środków unijnych w latach 2007-2013 i jednocześnie pokazuje potencjał operatorów sektora MŚP w zakresie budowy nowoczesnych sieci szerokopasmowych. Tylko w Izbie, w której zrzeszonych jest ponad 200 podmiotów, realizowane jest 161 projektów na łączną wartość 400mln złotych. Średnia wartość projektu to 3-4 mln złotych i zasięg około 1000 abonentów. To pokazuje potencjał, który warto wykorzystać w nowej perspektywie finansowej PO PC, wiedząc że operatorów chętnych i zdolnych do inwestycji będzie przybywać (wiele firm wstrzymało się z inwestycjami, by zobaczyć jak potoczą się losy programów z lat 2007-2013).

“Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC” to pierwsze tak duże opracowanie KIKE, które zawiera szereg analiz przeprowadzonych na bazie doświadczeń operatorów sektora MŚP. W materiałach znajdziemy: dane statystyczne dotyczące finansów, naborów, podpisanych umów; doświadczenia w zakresie dobrych i złych praktyk przedsiębiorców; podsumowanie efektów gospodarczych i społecznych jakie tworzą wybudowane sieci; wnioski i rekomendacje dotyczące alokacji środków w ramach PO PC, który na chwilę obecną nie stwarza realnych warunków inwestycji dla sektora MŚP, co jeżeli się nie zmieni znacząco utrudni rozbudowę sieci szerokopasmowych małym i średnim operatorom z wszelkimi tego konsekwencjami (między innymi: redukcje zatrudnienia, niewykorzystanie wartościowych doświadczeń z lat 2007-2013).

Pełen raport dostępny jest tutaj:
“Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC”

Czytaj dalej...


 

WWPE: pismo ws. rozliczania wskaźników projektu POIG 8.4 2 lipiec 2014

piotr Piotr Marciniak

30 czerwca br. WWPE przesłała Beneficjentom oraz Izbie pismo dot. sposobu rozliczania wskaźników projektu  w ramach Działania 8.4 PO IG. Pismo to jest efektem toczącej się od kilku miesięcy pomiędzy administracją publiczną (m.in. WWPE i MAC), a ISP dyskusji dot. kwalifikowalności instalacji abonenckich wykonywanych przez Beneficjentów w kontekście wymogów POIG 8.4.

Jednym z najbardziej gorących zagadnień jest możliwość wymiany np. starego łącza radiowego abonenta, na szerokopasmowe łącze światłowodowe oraz podobnych sytuacji modernizacyjnych. W publikowanym niżej piśmie WWPE przychyla się do części postulatów operatorów wskazując, iż taka wymiana infrastruktury jest możliwa wobec abonenta, któremu: “dotychczas świadczono mu usługę o przepustowości niższej niż 2 Mb/s, (a) z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej świadczenie takich usług w danej lokalizacji” świadczenie usług o wyższej przepustowości nie jest możliwe.

Z uwagi na fakt, iż wiele ze zgłaszanych przez ISP problemów i sytuacji faktycznych pozostaje nadal poza ramami omawianego pisma, KIKE prowadzi z WWPE dalsze konsultacje. Dziękujemy jednak Pani Dyrektor Elizie Pogorzelskiej za doprecyzowanie w cyt. piśmie zagadnień, które omawiane były na ostatniej Konferencji KIKE w maju br.

Poniżej publikujemy pełną treść pisma:

20140630_WWPE_def_abonenta_15-35-16_KW_59578_WWPE_plik6

Czytaj dalej...


 

Nowa ustawa o prawach konsumenta! 30 czerwiec 2014

lukaszbazanski Łukasz Bazański

W dniu 24 czerwca 2014 roku w Dzienniku Ustaw  ogłoszona została zapowiadana od dłuższego czasu ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Jej wejście w życie nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 25 grudnia 2014 r.

Czytaj dalej...


 

Potencjał i doświadczenie lokalnych ISP – to warto wykorzystać w debacie o POPC. 24 czerwiec 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

Inwestycje w nowoczesną, światłowodową sieć GPON realizowane w Łodzi i Zgierzu wysunęły TPnets.com, właściciela miejskiej sieci MNC.PL na pierwsze miejsce w rankingu łódzkich dostawców Internetu dostępnym na stronach Netindex.com.

- Wraz ze wzrostem ilości podłączanych abonentów, wartości mierzone przez Netindex stale rosną. Na koniec maja 2014 r. wynoszą odpowiednio 45/47 Mb up/down. To proces naturalny – w ramach usług opartych o światłowodową infrastrukturę GPON  rośnie bowiem liczba abonentów korzystających z pakietów o wysokich prędkościach do 100 Mb.” – mówi Tomasz Bathelt, współwłaściciel TPnets.com.

Inwestycja TPnets.com współfinansowana jest ze środków POIG 8.4 przeznaczonych na budowę sieci dostępowych. Realizowany od lata 2013 r. projekt, obejmie w ciągu 2 lat kilka wybranych osiedli na terenie Łodzi i Zgierza, i sprawi, że w zasięgu sieci znajdzie się łącznie przeszło 10 tys. HP – czyli lokali w zasięgu węzłów budowanej sieci GPON, które można podłączyć.

Lokalni operatorzy skupieni w KIKE uczestniczą od 1.5 roku w konsultacjach dot. kolejnej perspektywy finansowej.  Z informacji przekazywanych z MAC nie jest aktualnie jasne, czy resort nie wykluczy MŚP z przyszłych dofinansowań stawiając tak wysokie wymagania inwestycyjne (w zakresie minimalnego budżetu lub obszaru projektu obejmującego kilka powiatów), których żadni ISP nie będą w stanie zrealizować. Przypomnijmy, iż lokalni dostawcy Internetu realizują w ramach poprzedniej perspektywy finansowej przeszło 700 projektów, na łączną sumę blisko miliarda złotych, na terenie całego kraju. Opisywany wyżej przykład TPnets.com jest tu typowy.

- Wszystkie nasze projekty realizowane obecnie bądź ukończone w ramach PO IG 8.4 są zbudowane w technologii światłowodowej. Już dziś przygotowani jesteśmy na świadczenie usług z prędkością do 1Gb/s dla abonenta końcowego. – mówi Andrzej Owczarek prezes zarządu Grupy Multiplay, w skład której wchodzą firmy zrzeszone również w KIKE. Grupa wybudowała dotąd w ramach projektów ponad 900km dostępowej sieci światłowodowej.

Czytaj dalej...