• WCAG 2.0. - c.d. - materiały

  W miniony piątek na stronie UKE pojawił się wpis, który dotyczył wysyłanych ostatnio do operatorów wezwań w sprawie dostosowania ich stron www do wymogów rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług ...
 • POPC: Wnioski KIKE dotyczące pilotażu NASK

  30 czerwca 2016 r. na spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji NASK przedstawił wyniki pilotażu obejmujacego doprowadzenie do przesżło 20 wybranych szkół światłowodowych łączy szerokopasmowych w technologii doziemnej. Opracowanie NASK stanowić ma w założeniu podstawę do opracowania ram inwestycyjnych oraz potrzeb szkół w zakresie pasma na potrzeby ddrugiego naboru POPC zaplanowanego na ...
 • Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie finansowania ISP

  13 lipca w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie Grupy ds. finansowania inwestycji szerokopasmowych, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Związku Banku Polskich, kilku banków komercyjnych oraz operatorzy zrzeszeni w KIKE. Rozmowy zarówno finansowania dłużnego (kredyty), jak i innych możliwości wsparcia ISP. Wśród pomysłów pojawiła się m.in. propozycja powstania ...
 • CPPC: Wyniki oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla działania 1.1 POPC

  CPPC opublikowało listę pierwszych pięciu projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w ramach pierwszego naboru POPC i uzyskały dofinansowanie. W pierwszej kolejności pojawiły się projekty z obszarów, dla których złożono tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Można spodziewać się, iż kolejne projekty na liście również będą pochodziły z tego klucza. Tym samym ...
 • UKE: Raport o rynku telco w 2015 r.

  UKE opublikowało Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku. Dane dot. Internetu nie pozwalają na pełną, sektorową analizę rynku. Koncentrują się na wskazywaniu największych udziałowców, pomijając przy tym segmenty rynku. W poprzednich latach można było np. wyczytać udział w inwestycjach FTTH segmentu ISP. Obecnie dane wskazujące na ...
 • Stanowisko KIKE do nowelizacji Megaustawy.

  W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Ministerwstwa Cyfryzacji i członków działającej w resorcie Grupy ds. barier inwestycyjnych opracowanie przygotowane w związku z osttanią nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych - popularnie zwanej Megaustawą. Treść stanowiska publikujemy poniżej: 20160708_stanowisko_KIKE_do MC_dot_dalszych_zmian_w_Megaustawie.pdf ...
 • Godziny pracy biura 7 i 8 lipca

  Informujemy, że w dniach 7 i 8 lipca biuro KIKE otwarte będzie w godzinach od 10 do 14. ...
 • Wezwania z UKE – WCAG 2.0. a obowiązki wobec osób niepełnosprawnych

  Od 21 stycznia 2013 r. obowiązuje art. 79c ustawy Prawo telekomunikacyjne (dalej Pt), który stanowi, że Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do świadczonych przez siebie usług telefonicznych równoważny dostępowi do usług telefonicznych, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych. Na ...
 • Pierwsze posiedzenie Zarządu

  23 czerwca w siedzibie KIKE odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowym składzie. W programie posiedzenia znalazły się m.in. ukonstytuowanie Zarządu w nowym składzie, wybór wiceprezesa Zarządu i dyrektora Biura Izby, zapoznanie się nowych Członków Zarządu z pracą Izby, jej zadaniami i obowiązkami, a także podział obowiązków oraz kilka punktów ...
 • Pismo do UOKiK w sprawie ankiet do operatorów

  W związku z pojawiającymi się sygnałami od Członków KIKE dotyczącymi wezwań dot. postepowania wyjaśniającego w sprawie badania rynku usług telekomunikacyjnych, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zwróciła się do UOKiK z zapytaniem w jakim celu zbierane są dane, które posiada już administracja publiczna tj. Urząd Komunikacji Elektronicznej.20160622_Pismo do UOKiK ws zbierania danych.pdf ...