Mali operatorzy inwestują w sieci NGA w ‚trudnych rejonach’ 30 lipca 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

Czy mali operatorzy telekomunikacyjni budują sieci NGA ?

W ostatnich tygodniach pojawiają się liczne głosy nawołujące do przyspieszenia prac związanych z budową szybkiego internetu na obszarach trudnych inwestycyjnie . Na  konferencjach i w mediach pojawiają się informacje o olbrzymim froncie inwestycyjnym w większości województw, które realizują własne projekty (mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie itd.) lub projekty w ramach PO RPW (5 województw ściany wschodniej). Dużo tu niestety medialnego szumu, bo tylko Wielkopolska może być spokojna o zachowanie terminów, natomiast realizacja inwestycji w kolejnych  województwach stoi pod sporym znakiem zapytania.

Lokalni operatorzy budują w rejonach trudnych inwestycyjnie

W między czasie mali operatorzy (przez małych w polskich warunkach należy rozumieć wszystkich operatorów mających mniej niż 100.000 abonentów) budują mozolnie ze środków własnych lub unijnych. Korzystają nie tylko z szeroko komentowanego działania PO IG 8.4 (prawie 600 realizowanych umów) , ale także z funduszy regionalnych (kilkadziesiąt umów w skali całej Polski). Specyfika tych projektów jest taka, że z oczywistych powodów inwestycje dofinansowane przez  UE mogą być realizowane tylko na obszarach trudnych inwestycyjnie. Celowo nie używam tu oficjalnego pojęcia „białe plamy”, bo  o takie obszary w Polsce obecnie  bardzo trudno. W zasadzie wszędzie, gdzie jest skupionych kilka gospodarstw, jest już dostępny internet. Nie wszędzie na łączach kablowych, bo specyfika urbanistyczna polskiej wsi na to nie powala, ale radiowy (Wi-Fi, Wimax lub GSM) lepszy lub gorszy  jest praktycznie wszędzie. Mali operatorzy budują też swoje sieci w miastach, gdzie konkurują z Orange, Netią , UPC, Multimediami czy Vectrą. Centra miast jednak zostawmy, bo tam buduje się stosunkowo łatwo i tanio. Wyjdźmy poza to i zastanówmy się jak wygląda sytuacja na coraz liczniejszych przedmieściach , osiedlach domków jednorodzinnych i wioskach?

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Proces przed SOKiK o niedozwoloną klauzulę – szansa na wygraną? 30 lipca 2014

lukaszbazanski Łukasz Bazański

W dniu 19 marca 2014 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt: I CSK 20/14, dotyczącej pozwu o uznanie postanowienia wzorca umownego za niedozwolony. W przedmiotowej sprawie istotne było, iż zaskarżone postanowienie umowne było już wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, jednak w postępowaniu przeciwko innemu przedsiębiorcy.

W omawianym postanowieniu Sąd Najwyższy stwierdził, iż uznanie postanowienia umownego za niedozwolone w jakiejkolwiek sprawie jest skuteczne wobec wszystkich osób trzecich i tym samym powoduje wyłączenie niedozwolonego postanowienia ze wszystkich wzorców umownych, bez względu na to, kto się nim posługuje (strona postępowania czy inny przedsiębiorca).  Konsekwencją powyższego poglądu jest konieczność odrzucania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwów w sprawach o uznanie za klauzule niedozwolone postanowień wzorców umownych, które zostały już wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych w innym postępowaniu.

Orzeczenie to daje szansę na wygranie sprawy wytoczonej przed SOKiK przez różnego rodzaju stowarzyszenia („pseudo”)ochrony konsumentów, tyle że poglądy Sądy Najwyższego w tym zakresie nie są niestety jednolite, o czym szerzej piszę na blogu www.okablowani.pl. Stąd podkreślenia wymaga, że „daje szansę”, a nie wygraną gwarantuje.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Byli klienci Neostrady najczęściej wybierają ofertę lokalnych ISP 24 lipca 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

„Co trzeci klient rezygnujący z Neostrady wybiera ofertę lokalnych ISP, którzy wygrywają na tym polu z Netią czy sieciami kablowymi – wynika z lipcowego badania firmy ARC Rynek i Opinia. Byli klienci Neostrady, którzy zrezygnowali z jej usług np. z powodu zbyt wysokiej ceny czy przeprowadzki, najczęściej korzystają obecnie z usług małych sieci kablowych i tzw. sieci osiedlowych (łącznie 32 proc. wskazań), następnie Netii (20 proc.), UPC (18 proc.), Vectry (11 proc.), Multimediów (8 proc.) i Dialogu (2 proc.)…” – pisze Telko.in – zapraszamy do całeości artykułu: (link)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Zamiana radia na światłowód dzieki POIG 8.4. 21 lipca 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

„Możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach działania 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili) zachęciła firmę e-SBL.net z Chełma Śląskiego do inwestycji w światłowody. Wcześniej operator oferował usługi w technologii radiowej. – Niewątpliwie był to przełomowy moment dla rozwoju naszej firmy – mówi Robert Kubica, prezes e-SBL.net.” – pisze o firmie zrzeszonej w KIKE portal polskaszerokopasmowa.pl. Zapraszamy do całego artykułu (link).

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Zmiana adresu siedziby KIKE. 15 lipca 2014

piotr Piotr Marciniak

Zarząd KIKE uchwałą z dn. 15.07.2014 r. nr ZA2014/VI/1 podjął decyzję o zmianie adresu siedziby Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej na:

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Firmy oczekujące na przyjęcie 15 lipca 2014

piotr Piotr Marciniak

Komplet dokumentów złożyły i oczekują na przyjęcie w poczet członków KIKE firmy:

1.  Net-Komp Krystian Kania z siedzibą Chłopickiego 20, 08-430 Żelechów, rekomendowana przez firmy: Mazowieckie Sieci Światłowodowe sp. z o.o. i FERO Agnieszka Budner

2. Comfortel Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dojazdowa 9, 43-100 Tychy, rekomendowana przez firmy: Metro Internet sp. z o.o., KOBA Konrad Baranowski i TELESIM Krystian Wojdas.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Newsletter KIKE 14 lipca 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

Wróciliśmy do newslettera KIKE, który wielu z Państwa otrzymało kilka dni temu, a który mówi głównie o tym, co dzieje się w Izbie, jakie nowości pojawiły się w Grupach Roboczych KIKE, co za nami a co w planach.
Planujemy regularne publikacje co dwa, trzy miesiące, w których szerzej będziemy podsumowywać najważniejsze wydarzenia w KIKE.
W między czasie pojawią się mniejsze newslettery, dotyczące bieżących zagadnień (między innymi dot. konferencji, współpracy z partnerami, itp).
Zapraszamy do kontaktu z biurem KIKE (biuro@kike.pl) w celu dopisania do bazy mailingowej, dzięki czemu będziemy mogli trafić do szerszego grona zainteresowanych odbiorców.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

V edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe – zapraszamy! 10 lipca 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

9 września br. w Warszawie w ramach Konferencji Sieci Szerokopasmowe spotkają się podmioty zaangażowane w rozwój infrastruktury szerokopasmowej w Polsce – administracja centralna i lokalna, regulator, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy sprzętu. V edycja Konferencji odbędzie się w nowej formule, symultanicznie z Forum Inwestycji Infrastrukturalnych w ramach Spotkania Liderów.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. 7 lipca 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

Publikujemy raport, który podsumowuje projekty budowane przy wsparciu środków unijnych w latach 2007-2013 i jednocześnie pokazuje potencjał operatorów sektora MŚP w zakresie budowy nowoczesnych sieci szerokopasmowych. Tylko w Izbie, w której zrzeszonych jest ponad 200 podmiotów, realizowane jest 161 projektów na łączną wartość 400mln złotych. Średnia wartość projektu to 3-4 mln złotych i zasięg około 1000 abonentów. To pokazuje potencjał, który warto wykorzystać w nowej perspektywie finansowej PO PC, wiedząc że operatorów chętnych i zdolnych do inwestycji będzie przybywać (wiele firm wstrzymało się z inwestycjami, by zobaczyć jak potoczą się losy programów z lat 2007-2013).

„Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC” to pierwsze tak duże opracowanie KIKE, które zawiera szereg analiz przeprowadzonych na bazie doświadczeń operatorów sektora MŚP. W materiałach znajdziemy: dane statystyczne dotyczące finansów, naborów, podpisanych umów; doświadczenia w zakresie dobrych i złych praktyk przedsiębiorców; podsumowanie efektów gospodarczych i społecznych jakie tworzą wybudowane sieci; wnioski i rekomendacje dotyczące alokacji środków w ramach PO PC, który na chwilę obecną nie stwarza realnych warunków inwestycji dla sektora MŚP, co jeżeli się nie zmieni znacząco utrudni rozbudowę sieci szerokopasmowych małym i średnim operatorom z wszelkimi tego konsekwencjami (między innymi: redukcje zatrudnienia, niewykorzystanie wartościowych doświadczeń z lat 2007-2013).

Pełen raport dostępny jest tutaj:
„Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC”

O raporcie napisali również:

Artykuł w Telko.in (link)
Artykuł w rpkom.pl (link)
News w CRN (link)
Artykuł w PolskaSzerokopasmowa.pl (link)
Artykuł w Twój Internet: (link)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

WWPE: pismo ws. rozliczania wskaźników projektu POIG 8.4 2 lipca 2014

piotr Piotr Marciniak

30 czerwca br. WWPE przesłała Beneficjentom oraz Izbie pismo dot. sposobu rozliczania wskaźników projektu  w ramach Działania 8.4 PO IG. Pismo to jest efektem toczącej się od kilku miesięcy pomiędzy administracją publiczną (m.in. WWPE i MAC), a ISP dyskusji dot. kwalifikowalności instalacji abonenckich wykonywanych przez Beneficjentów w kontekście wymogów POIG 8.4.

Jednym z najbardziej gorących zagadnień jest możliwość wymiany np. starego łącza radiowego abonenta, na szerokopasmowe łącze światłowodowe oraz podobnych sytuacji modernizacyjnych. W publikowanym niżej piśmie WWPE przychyla się do części postulatów operatorów wskazując, iż taka wymiana infrastruktury jest możliwa wobec abonenta, któremu: „dotychczas świadczono mu usługę o przepustowości niższej niż 2 Mb/s, (a) z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej świadczenie takich usług w danej lokalizacji” świadczenie usług o wyższej przepustowości nie jest możliwe.

Z uwagi na fakt, iż wiele ze zgłaszanych przez ISP problemów i sytuacji faktycznych pozostaje nadal poza ramami omawianego pisma, KIKE prowadzi z WWPE dalsze konsultacje. Dziękujemy jednak Pani Dyrektor Elizie Pogorzelskiej za doprecyzowanie w cyt. piśmie zagadnień, które omawiane były na ostatniej Konferencji KIKE w maju br.

Poniżej publikujemy pełną treść pisma:

20140630_WWPE_def_abonenta_15-35-16_KW_59578_WWPE_plik6

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...