Uwagi KIKE do projektu zmiany Megaustawy 28 lipca 2015

piotr Piotr Marciniak

Przedstawiamy uwagi KIKE odnoszące się do Projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące przede wszystkim implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (dalej Dyrektywa), a także mające na celu likwidację barier powstałych na drodze realizacji inwestycji szerokopasmowych.

20150728_stanowisko_założenia_noweli_megaustawy_KIKE

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Stanowisko KIKE ws. oferty Podkarpackiej RSS 27 lipca 2015

piotr Piotr Marciniak

Publikujemy stanowisko KIKE ws. propozycji cennika usług oraz wzoru umów dla Podkarpackiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej.

20150722_Stanowisko KIKE_Podkarpackie

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Firmy oczekujące na przyjęcie 24 lipca 2015

malgorzata Małgorzata Osińska

Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, rekomendowana przez firmy: TPnets.com – Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak i Fero Agnieszka Budner.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Stanowisko KIKE ws. rozstrzygnięć Prezesa UKE dot. art. 30 Megaustawy. 24 lipca 2015

piotr Piotr Marciniak

Publikujemy poniżej stanowisko KIKE będące omówieniem warunków korzystania z nieruchomości, określanych w decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji.

20150724_stanowisko_KIKE_postępowania_art_30

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Stanowisko KIKE w sprawie opłat za słupy Enea Operator 22 lipca 2015

lukaszbazanski Łukasz Bazański

Kontynuując dyskusję na temat stawek stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne za udostępnienie słupów na potrzeby działalności telekomunikacyjnej Izba przygotowała i przesłała do UKE stanowisko do kolejnego projektu decyzji opublikowanego przez ten Urząd, tym razem dotyczącego infrastruktury Enea Operatora sp. z o.o. Stanowisko KIKE można pobrać tutaj (2015_07_16_stanowisko_KIKE_stawka_za_słupy_NN_Enea), a wyniki przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego dostępne są już na stronie UKE.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Firmy oczekujące na przyjęcie 21 lipca 2015

malgorzata Małgorzata Osińska

Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: K-Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Szarych Szeregów 6/18, rekomendowana przez firmy: PikoNet Sp. z o.o. i TPnets.com – Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

VII Konferencja Sieci Szerokopasmowe – zapraszamy 19 listopada 2015r. 20 lipca 2015

marcin Marcin Wojtaszczyk

560x400

Dnia 19 listopada 2015 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się VII edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe. Formuła spotkania umożliwia swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych zarówno ze strony administracji publicznej jak i biznesu. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.

Budowa sieci szerokopasmowych jest podstawą dalszej informatyzacji regionów i jednym z elementów jego zrównoważonego rozwoju. Na realizację projektów dotyczących utworzenia infrastruktury Internetu szerokopasmowego w Polsce przeznaczono środki z budżetu unijnego na kwotę ponad 4,5 mld PLN w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Efektem debat nadchodzącej edycji będą rekomendacje przedstawiane najwyższym władzom w Polsce, zawierające propozycje zmian legislacyjnych, mające na celu usprawnienie procesów wdrażania i realizacji inwestycji. Nad poziomem merytorycznym czuwa Rada Programowa i Rada Ekspercka Wydarzenia.

Wydarzenie jest skierowane do takich sektorów jak: Administracja publiczna, Infrastruktura, Telekom, IT, Budownictwo, Finanse, Doradztwo/Prawo/Marketing, Energetyka.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://polskainfrastruktura.pl/sieci/

Kontakt:
Andrzej Ocalewicz
Młodszy Kierownik Projektu
MM Conferences S.A.
e-mail: a.ocalewicz@mmcpolska.pl
T: +48 22 379 29 45

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Wdrożenie PLI CDB2 – ankieta KIKE 16 lipca 2015

marcin Marcin Wojtaszczyk

Szanowni Państwo, z uwagi na konieczność wdrożenia procesów przenoszenia numerów stacjonarnych w ramach systemu CBD2 już w październiku (za 2,5 miesiąca), prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli zbadać i udokumentować skalę problemów oraz ustalić ewentualną formę wsparcia dla członków. Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi do końca lipca br. Jakkolwiek jest to okres urlopowy będziemy wdzięczni również za ankiety nadesłane po tym terminie. Niemniej z uwagi na niewielki margines czasu zależy nam na możliwie jak najszybszym pozyskaniu odpowiedzi.

Link do ankiety: http://goo.gl/forms/PefViJQTrk

Z poważaniem,
Zarząd KIKE

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Stanowisko KIKE ws. stawek OLSS – Lubelskie 16 lipca 2015

piotr Piotr Marciniak

Publikujemy stanowisko KIKE ws. stawek zaproponowanych przez OLSS dla Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej.

20150714 Stanowisko KIKE ws. stawek OLSS – Lubelskie

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

PARP: pismo ws. WR RPW II.1 [aktualizacja] 15 lipca 2015

piotr Piotr Marciniak

Publikujemy pismo PARP dopuszczające możliwość osiągnięcia WR (wskaźnika rezultatu – czyli liczbę podłączonych do sieci użytkowników końcowych) również w okresie trwałości projektu.

To niezwykle istotna informacja dla beneficjentów RPW II.1.

20150703 PARP ws możliwości osiągania WR RPW 2.1 przez okres trwałości

* * *

Uprzedzając pytania o podobne rozwiązanie w ramach POIG 8.4 informujemy, iż jesteśmy w stałym kontakcie z CPPC, MAC i MIR. Przekazaliśmy również szereg analiz Izby. Wedle naszych informacji nie zapadły jeszcze konkretne rozstrzygnięcia. Poinformujemy o nich,  jeśli tylko zapadną wiążące decyzje. Mamy nadzieję, że decyzja PARP przyśpieszy rozmowy dot. 8.4.

[aktualizacja: 15.07.2015 r.]

PARP rozesłał w ostatnich dniach „korektę pisma dot. węzłów dystrybucyjnych powstających w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Zamieszczamy kopię poniżej.

20150709 PARP ws możliwości osiągania WR RPW 2.1 przez okres trwałości – korekta

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...