WWPE: wykładnia stosowania art. 139 PT dla sieci z POIG 8.4 18 kwiecień 2014

piotr Piotr Marciniak

WWPE przekazała KIKE oraz beneficjentom odpowiedź na pytanie związane z problemem realizacji i trwałości projektu w kontekście obowiązków nakładanych przez art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

Przedmiotem opracowania jest pytanie, czy w okresie realizacji i trwałości projektu zbudowanego z POIG 8.4 Beneficjent ma prawo lub wręcz obowiązek udostępnienia wybudowanej infrastruktury innym operatorom w związku z brzmieniem art. 139 PT.

16-36-21_KW_54782_WWPE_plik2_art139PT_dla_KIKE

Czytaj dalej...


 

WWPE: Poradnik Beneficjenta 18 kwiecień 2014

piotr Piotr Marciniak

Władza Wdrażająca Programy Europejskie opracowała Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności).

Wg. informacji z WWPE – Poradnik został rozesłany do beneficjentów konkursów w ostatnich dniach. Publikujemy jednak i na stronie KIKE w załączeniu jego treść, jako materiał pomocny w planowaniu i przygotowywaniu rozliczeń.

WWPE wskazuje również na statystycznie niski poziom zaawansowania prac większości projektów dostępowych, jako potencjalne zagrożenie dla możliwości zakończenia realizacji projektów w przewidzianym terminie. Przypomina również, iż w przypadku ewentualnych przesunięć prac wobec planowanych w harmonogramie terminów – aby uniknąć konieczność zapłacenia odsetek od nierozliczonych środków – należy złożyć do WWPE propozycję korekty/przesunięcia środków przed upływem dat wskazanych w obowiązujących załącznikach.

Innym z poruszanych problemów jest wskazywanie przez część beneficjentów kwot zaliczek udzielanych podwykonawcom, jako kosztów kwalifikowanych. “Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej IZ w sprawie rozliczania zaliczek wypłaconych wykonawcom (rozliczenia zaliczek na podstawie faktur zaliczkowych wystawionych przez wykonawców) istotą zastrzeżeń jest brak powiązania zaliczki przekazanej na rzecz wykonawcy przez Beneficjenta z rzeczową realizacją projektów. Konsekwencją powyższego, jest brak możliwości rozliczania faktur zaliczkowych przedkładanych we wnioskach o płatność, pomimo niezrealizowania przez beneficjenta działań w projekcie (brak protokołów odbioru, potwierdzających wykonanie usługi/dostaw/robót).”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Poradnika:

20140417_WWPE_Poradnik_Beneficjenta

Czytaj dalej...


 

Konsultacje ws. POPC – podsumowanie stanowiska KIKE. 15 kwiecień 2014

piotr Piotr Marciniak

KIKE jest stałym uczestnikiem konsultacji w zakresie wydatkowania środków unijnych na budowę sieci teleinformatycznych zarówno w poprzedniej (2007-2013), jak i właśnie rozpoczętej unijnej perspektywy finansowej (2014-2020).

Prace koncepcyjne nad Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) w zespołach roboczych kilku resortów i instytucji trwają od przełomu 2012/2013 roku. Aktualna, jesienna treść dokumentu dostępna jest na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod adresem: http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POPC_4_0_8_01_14_ost_10012014.pdf

Wypracowana w MIR treść dokumentu jest obecnie konsultowana z Komisją Europejską.

Czytaj dalej...


 

Zapraszamy na szkolenia: sieci, światłowody, VoIP 8 kwiecień 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

W imieniu KIKE i Kike events zapraszamy Państwa na cykl szkoleń, które odbędą się na dzień przed XIV Konferencją KIKE, w Hotelu Ossa, tj. w dniu 20.05.2014 r.
Zaprosiliśmy do współpracy trzy firmy:

- Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne sp. z o.o. (IQCST)
- FCA Sp. z o.o.
- RATE ART P.H.U.

Poniżej lista szkoleń do wyboru:

Czytaj dalej...


 

7 kwiecień 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

Serdecznie zapraszamy już na trzecią edycję konferencji Metroport Integration Days, która odbędzie się w dniach 09-10 kwietnia 2014 r. Jest to świetna okazja na omówienie aktualnych problemów i możliwości podnoszenia jakości oferowanych usług w sektorze ISP.
Już po raz trzeci grupa Metroport umożliwia spotkanie z dostawcami sprzętu i usług telekomunikacyjnych. Na konferencji na pewno nie zabraknie interesujących prezentacji dotyczących innowacyjnych technologii jak i bieżącej problematyki dotyczącej branży ISP. Agenda konferencji dostępna jest tutaj: (kliknij link).

Zapraszamy już teraz do rejestracji na stronie www.konferencje.metroport.pl
Miejsce konferencji: Hotel Grzegorzewski w Tuszynie – ul. 3-go Maja 59, 95-080 Tuszyn

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Metroportu:
Telefon: 042-235-11-11
Poczta: biuro@metroport.pl

Czytaj dalej...


 

Uwaga na procedury automatycznego przedłużania umów 31 marzec 2014

lukaszbazanski Łukasz Bazański

W dniu 30 grudnia 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję (decyzja Nr RKR – 52/2013, sygn. RKR-61-44/12/AGW- /13), na mocy której uznał automatyczne przedłużanie umowy na kolejny ten sam okres – bez pytania konsumenta – za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Czytaj dalej...


 

Polska wielkim placem budowy – list otwarty 31 marzec 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

Za nami 4 edycja konferencji Sieci Szerokopasmowe, która odbyła się 26 marca w Warszawie. Dyskutowano o efektywnym wykorzystaniu środków w latach 2014-2020, niezbędnych regulacjach rynku telekomunikacyjnego, możliwościach wykorzystania sieci jako platformy do budowy i rozwoju biznesu. Zdaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego, który uroczyście otworzył konferencję, Polska jest obecnie wielkim placem budowy w sektorze telekomunikacji i należy skupić się na rozwiązaniach, które w pełni pozwolą wykorzystać dostępne środki.

Zwieńczeniem Konferencji było podpisanie Listu Otwartego Rady Programowej Konferencji Sieci Szerokopasmowe przez Przewodniczącego Rady – Prezesa Piotra Muszyńskiego oraz Moderatorów przeprowadzonych dyskusji. List skierowany jest do polityków, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, liderów branży ICT, i wszystkich pozostałych decydentów oraz osób zainteresowanych rozwojem Internetu szerokopasmowego w Polsce a także realizacją programu Agendy Cyfrowej 2020. Jego treść możemy przeczytać po linkiem (kilknij tutaj). Zapraszamy również do galerii konferencji (kliknij tutaj).

Podpisanie Listu Otwartego Rady Programowej Konferencji - KIKE i środowisko lokalnych ISP reprezentował Piotr Marciniak (V-Prezes KIKE).

Czytaj dalej...


 

X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 25 marzec 2014

jola Jolanta Bzikot

Informujemy, że dnia 23 maja 2014 roku o godzinie 9:00 w Hotelu „OSSA” Congres & SPA, 96-200 Rawa Mazowiecka, miejscowość Ossa, odbędzie się X Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków KIKE.

Porządek obrad dostępny jest na forum:
http://forum.kike.pl/viewtopic.php?f=44&t=409&sid=bef59f7ae374b6bbe714b231a9e2bafc
W przypadku kiedy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Istnieje możliwość umocowania kancelarii prawniczej, która w głosowaniu będzie popierała dotychczasowe działania Zarządu.

Wzory pełnomocnictw są do pobrania w zakładce: http://www.kike.pl/o-izbie/walne/

Data Walnego: 23.05.2014
Godzina: 9:00
Miejsce: Hotel „OSSA” Congres & SPA, 96-200 Rawa Mazowiecka, miejscowość Ossa

Czytaj dalej...


 

Sieci Szerokopasmowe – program ramowy konferencji 24 marzec 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

Przypominamy i zapraszamy na konferencję Sieci Szerokopasmowe, która odbędzie się 26 marca 2014 roku, w Hotelu Soundgarden w Warszawie. Poniżej program spotkania:

Ramowy program konferencji
26 marca 2014r.,
Sound Garden Hotel, Warszawa

9:15 – 10:30 Dyskusja panelowa: Lesson learned – czyli bilans dokonań i czego nauczyła nas perspektywa 2007 – 2013

TEZY:

Warunki konieczne efektywnej realizacji programu rozwoju sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem funduszy publicznych na podstawie dotychczasowych doświadczeń:

Czytaj dalej...


 

Zapraszamy na MediaForum 2014 18 marzec 2014

marcin Marcin Wojtaszczyk

Już po raz czwarty zapraszamy Państwa na Niezależne Forum Operatorów Kablowych Media Forum 2014, które w tym roku odbędzie się w dniach 07-10 maja. Wracamy do gościnnego Pułtuska, gdzie odbyła się pierwsza konferencja Tele Forum, której tradycję kontynuujemy do dziś.

Czytaj dalej...