Na bezdrożach rozważań o POPC – czytamy w Telko.in 24 czerwca 2015

marcin Marcin Wojtaszczyk

O przewadze technologii światłowodowej nad radiową na obszarach bardziej zurbanizowanych i perspektywach rozwojowych obu rozwiązań w kontekście POPC, oraz o pierwszym jesiennym naborze POPC – na łamach Telko.in pisze Piotr Marciniak (Wiceprezes KIKE). Artykuł jest polemiką do tekstu Piotra Woźnego: „POPC na bezdrożach?”, który ukazał się w tym samym serwisie, w poniedziałek. Zapraszamy do lektury.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Nowi członkowie KIKE 24 czerwca 2015

malgorzata Małgorzata Osińska

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 2015.06.24 Uchwałę nr ZA2015/VII/2 dokonał przyjęcia w poczet członków firmy:

1. A. Z. Hynasińscy sp. j. z siedzibą w Poddębicach, ul. Kilińskiego 20A, rekomendowana przez firmy: TPnets.com Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak i Connected Sp. z o.o.

2. Zapnet Karol Zapart sp. j. z siedzibą w Sośnie, rekomendowana przez firmy: TPnets.com Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak i Connected Sp. z o.o.

pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej. Serdecznie witamy w KIKE!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej – art. 254a k.k. nie zawsze działa 23 czerwca 2015

lukaszbazanski Łukasz Bazański

W dniu 14 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Zamościu wydał postanowienie w sprawie II Kp 11/15, z treści którego wynika, że za przestępstwo określone w art. 254a kodeksu karnego tj. zniszczenie/kradzież infrastruktury sprawca odpowiadać będzie tylko wtedy, gdy w wyniku działania sprawcy doszło do zakłócenia funkcjonowania całości lub części sieci telekomunikacyjnej.

Za zgodą naszego klienta prezentuję tu przedmiotowe orzeczenie (Postanowienie_SR_w_Zamościu_art.254a_KK), a poniżej wyjaśnienia, co oznacza ono w praktyce i jak podobne stanowiska mogą zajmować sądy w innych, podobnych sprawach.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

MIR: KM POPC przyjął kryteria dla jesiennego naboru POPC [aktualizacja] 19 czerwca 2015

marcin Marcin Wojtaszczyk

18 czerwca br. na III posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa przyjęto kryteria merytoryczne i formalne jesiennego naboru POPC dla inwestycji ‚mniejszych’ o budżecie 5-10 mln złotych. Wskaźniki punktowe przyjęte w kryteriach będą premiowały sieci NGA o przepustowości 100Mbit+ dzięki czemu sieci światłowodowe będą wyżej oceniane, niż rozwiązania radiowe (daje to też szansę lokalnym operatorom na konkurowanie z operatorami komórkowymi). Przyjęte kryteria to wynik 11 spotkań i wspólnych konsultacji w ramach grupy roboczej między administracją publiczną oraz przedsiębiorcami zrzeszonymi w izbach i organizacjach pracodawców.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi aktualnie prace nad rozporządzeniem pomocowym, na podstawie którego zostaną wyznaczone przez UKE jesienne obszary konkursowe. Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną 1 września. Czas na składanie wniosków operatorzy będą mieli do 30 listopada. Tzw. „duże” projekty o budżecie do 250 mln złotych wystartują w 2016 roku.

[aktualizacja 22.06.2015]

DSC_0467_KMPOPC_180615

DSC_0491_KMPOPC_180615

 

 

 

 

 

 

fot. – źródło MIR

Na stronie poświęconej POPC http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/instytucje/komitet-monitorujacy/ opublikowane zostały materiały z ostatniego III posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC, w tym metodyka oraz kryteria formalne oraz merytoryczne wyboru projektów dla działania 1.1 POPC:

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Szansa na obniżenie stawek za dostęp do pasa drogowego? 19 czerwca 2015

marcin Marcin Wojtaszczyk

17 czerwca br. w MAC odbyło się spotkanie, którego celem była dyskusja o wpływie wysokości opodatkowania za dostęp do pasa drogowego na koszt inwestycji szerokopasmowych i finalną cenę usługi dla abonenta. Grupa Robocza ds. Finansowania Inwestycji Szerokopasmowych oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego dokonała analizy kosztowej na poziomie wojewódzkim i lokalnym (KIKE przedstawiła przykłady na podstawie inwestycji w Małopolsce), z których wynika, że opłaty związane z zajęciem pasa drogowego rzędu 200PLN za 1m2/miesiąc przekładają się na około 100PLN/miesiąc na jednego abonenta, co jest nieakceptowalne zarówno przez inwestorów jak i samych odbiorców końcowych usługi.
Przeanalizowano również model kosztowy inwestycji opracowany przez UKE, zgodnie z którym istnieje szansa, że gminy i powiaty, które utrzymują stawki na poziomie przekraczającym poziom przyjęty dla dróg krajowych i autostrad mogą zostać wykluczone z obszaru inwestycji związanych z POPC.
W związku z tym, na spotkaniu, powołano zespół specjalistów, których celem jest przygotowanie opracowania uwypuklającego samorządom problem. Pismo, które ma wspierać operatorów w dyskusji z JST, pojawi się – zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w MAC – w przeciągu dwóch tygodni. O postępach będziemy informować na bieżąco.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Prezentacje z sal warsztatowych – XVI Konferecnja KIKE 18 czerwca 2015

marcin Marcin Wojtaszczyk

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy prezentacje z sal warsztatowych
z XVI Konferencji KIKE.

Jedynie prezentacje, których autorzy/właściciele zgodzili się na udostępnienie.

 

Nowoczesne rozwiązania budowy pasywnych sieci światłowodowych w budynkach wielorodzinnych
Prowadzący: CELLCO
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

Rola multikanałowej komunikacji z klientem w procesie sprzedaży usług telekomunikacyjnych.
Prowadzący: Medgakonfigurator
Prezentacja: (kliknij tutaj)

Fundusze europejskie 2014-2020 z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorców.
Prowadzący: Piotr Wiąckiewicz, Małgorzata Kuczyńska
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

Implementacja nowoczesnego styku z Internetem, Carrier Grade Nat – przegląd rozwiązań ruterowychJuniper Networks.
Prowadzący: Infradata Sp. z o.o./Juniper
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

Zakup (sprzedaż) sieci telekomunikacyjnej – modele, ryzyka, etapy.
Prowadzący: Łukasz Bazański, Ewelina Grabiec
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

Stacja czołowa TV – redundancja sygnałów IPTV i antenowych, skuteczne zarządzanie listą programów, lokalny kontent TV.
Prowadzący: Diomar, Krzysztof Sidor
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

Kontrole projektów dofinansowanych.
Prowadzący: Katarzyna Tyc-Okońska, Dominika Mickiewicz, Marek Kossakowski
Prezentacja PDF: (kliknij tutaj)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

Firmy oczekujące na przyjęcie 12 czerwca 2015

malgorzata Małgorzata Osińska

Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Internet Business System s.c. Jarosław Ufel, Jakub Skowroński z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 109, rekomendowana przez firmy: Akasha.NET Sp. z o.o. i Nette Sp. z o.o.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

KIKE na spotkaniu ISP w Czechach 8 czerwca 2015

marcin Marcin Wojtaszczyk

W dniach 4-5 czerwca br. w Czechach (Hotel Skalski Dwór/m.Lisek) KIKE zaprezentowała się na ISPA Forum 2015, konferencji dla lokalnych operatorów.  Piotr Marciniak przedstawił ogólne mechanizmy działania Izby. Dyskutowano o podobieństwach rynku i wspólnych problemach. Z naszymi południowymi sąsiadami rozmawialiśmy m. in. o kwestii wykluczenia pasma 17GHz – problem choć różnie postrzegany jest przez regulatorów rynku w obu krajach (PL i CZ), to umożliwia wspólne działania kierowane pod adresem Komisji Europejskiej (zdecydowano wystosować wspólne stanowisko ISP z Polski i Czech do Komisji Europejskiej w sprawie prolongaty pasma oraz współpracować nad monitoringiem podobnych problemów i zagrożeń).
W trakcie konferencji, w której udział wzięło około 200 osób (operatorów i dostawców technologii/usług) rozmawiano również o inwestycjach związanych z dofinansowaniami unijnymi. Z przedstawicielami ISPA Forum 2015 będzie można spotkać się, i wymienić doświadczenia, w trakcie jesiennej konferencji KIKE. (Zdjęcia dzięki uprzejmości ISPA Forum 2015).

SONY DSC

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

RPW II.1: Protest KIKE wobec miesięcznych sprawozdań do SIIS. 3 czerwca 2015

piotr Piotr Marciniak

Po wystąpieniu odnośnie nieuzasadnionego wprowadzenia w nieakceptowalnym trybie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych wobec beneficjentów POIG 8.4 otrzymaliśmy informację, iż analogiczne wezwanie otrzymali beneficjenci RPW II.1. Stąd przesłaliśmy i publikujemy sprzeciw KIKE również w tym zakresie.

Wg naszych informacji oba wezwania są efektem decyzji jednego z departamentów MIR podjętych bez konsultacji środowiskowych i jak widać, bez sporządzenia uzasadnienia.

Mamy świadomość, iż każdy operator rozlicza się niezależnie i nasze wątpliwości oraz wystąpienia nie mogą stanowić podstawy do odmowy przekazania danych. KIKE sugeruje jednak, by wszyscy beneficjenci obu działań bez względu na to, czy przekażą, czy też nie dane do 5.06. złożyły stosowny protest do wszystkich w/w instytucji z wnioskiem o zaprzestanie tego typu praktyk. Prosze swobodnie wykorzystywać prrzy ttym dowolny zakres naszej argumentacji z opublikowanych pism. KIKE jest krytyczna wobec podstaw prawnych, celów, zasadności i trybu obłożenia beneficjentów dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi. I jako Izba, nie zamierzamy poprzestać na samych pismach.

20150603 protest KIKE nowe obowiazki raport SIIS do PARP

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...


 

POIG 8.4: Protest KIKE wobec miesięcznych sprawozdań do SIIS. 2 czerwca 2015

piotr Piotr Marciniak

W związku rozesłaną wczoraj rzez UKE do beneficjentów POIG 8.4 informacją odnośnie zmian, jakie Instytucje Wdrażające i Zarządzające dokonały w zakresie obowiązku raportowania o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała dzisiaj do UKE, MiR oraz CPPC stanowczy protest przeciwko tego typu praktykom.

20150602 protest KIKE nowe obowiazki raport SIIS

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Czytaj dalej...